Korduma kippuvad küsimused

Järgnevalt leiate peamised korduma kippuvad küsimused seoses Capitalia pakutud pakutud finantsvõimalustega

Ärilaen

Kellele sobib Capitalia ärilaen?

Capitalia laen on keskmise tähtajaga ettevõtetele käibekapitali või põhivara investeeringuteks. Meie ärilaen on loodud spetsiaalselt väikese ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamiseks ning on lihtsamini kättesaadav kui pangalaen. Lisateavet ettevõtete alternatiivse rahastamise ja muude kasulike tööriistade kohta ettevõtetele leiate meie ettevõtte kasvuressursside jaotisest (ainult läti keeles).

Miks valida meie laen?

Capitalia finantseering on alternatiivne rahastus ettevõtetele, mis tähendab, et meie antud rahalised vahendid võivad olla pangalaenu täienduseks või selle asenduseks. Capitalia on lahenduseks olukordades, kus raha on vaja kiirelt ja lühikeseks ajaperioodiks. Kuna spetsialiseerume väikeste ettevõtete rahastamises, on meie taotlusprotsess ning laenuväljastamise aeg lühem kui pankadel ning vajalike dokumentide arv väiksem. Capitalia võtab analüüsi peaaegu kõikide tegevusvaldkondade laenutaotlusi.

Kas laenu taotlemisega kaasnevad ka lisakulud?

Ei, taotluse üle vaatamisega ei kaasne lisakulusid. Vaatamata otsusele, kas me saame laenu väljastada või mitte, taotluse hindamise kulud jäävad meie kanda. Laenu väljastamise puhul palume kliendil maksta lepingutasu ning notariaalsed kulud, mis kaasnevad tagatislepingu sõlmimisel (kui tagatisega laen). Tasud on vastavalt meie hinnakirjale.

Kui suur on intress?

Laenutasud ja intress otsustatakse igat ettevõtet eraldi analüüsides. Oleme arendanud enda krediidireitingu arvestusmeetodi, mis võtab arvesse enam kui 100 parameetrit ning annab tulemuseks võimaliku kliendile väljastatava laenusumma ning tingimused. Hea koostöö korral same korduvklientidele pakkuda soodsamaid tingimusi.

Kui pikaks laenuperioodiks saan laenu taotleda?

Käibekapitali laenud on maksimaalse tähtajaga kuni 1 aasta, kaasrahastuse projektid kuni 3 aastat. Vaatamata laenu tähtajale, on alati võimalik laen enneaegselt tagastada (ilma trahvideta). Olukordades, kus ettevõttel on vaja vaid lühiajalist rahasüsti, soovitame kasutada arvete müügi teenust. Pikemaajaliste projektide jaoks soovitame tutvuda meie riskikapitali tootega.

Kas mul on võimalik laen ennetähtaegselt tagastada?

Jah, saate laenu tagastada ennetähtaegselt ilma trahvideta. Varajase tagasimakse puhul on vaja tasuda vaid jooksva kuu intress ja makse hilinemisest tekkinud viivised.

Kas ühel ettevõttel võib korraga olla mitu aktiivset Capitalia ärilaenu?

Jah, kliendid, kellel ettevõttel juba on üks Capitalia laen, võivad taotleda samale või seotud ettevõttele lisafinantseeringut. Igale kliendile on määratud krediidilimiit, mida pidevalt uuendame värskete finantsandmete põhjal.

Kas laenu saavad taotleda ka ettevõtted, millel juba on muud laenukohustused?

Jah, Capitalia võtab krediidianalüüsi ka ettevõtted, millel juba on laenukohustusi nagu näiteks pangalaen. Meie laen on kõigest osa ettevõtte rahastamisvõimaluste „menüüst“ ning tavaliselt saab seda kasutada ka lisana pangalaenule.

Millal hakkab laenu tagasimaksmine?

Laenu tagasimaksmine algab tavaliselt kuu aega pärast laenu väljastamist. Erakorralistel juhtudel on võimalik kokku leppida ka ettevõttele kohandatud graafik – näiteks ainult intressimaksed esimestel kuudel.

Arve müügist

Mis on arvete müük?

Arvete müük on uus viis ettevõtetele, kuidas paremini hallata rahavooge ning käibekapitali. Kui ettevõte on osutanud kliendile teenust või müünud tooteid, siis saab Capitaliale veel esitamata arved saata ning kuni 100% arvest kohe kätte saada. Kui maksetähtaeg saabub, teeb ostja makse otse Capitaliale ja Capitalia kannab ülejäänud saldo kliendile.

Milleks valida arvete müük?

Arvete müük lihtsustab ettevõtte finantsplaneerimist. Arvete müügi teenuse kasutamiseks pole tavaliselt vaja lisatagatist. Arvete müük on analoogne toode faktooringule, mis on lahenduseks ettevõtete käibekapitali puuduse probleemile.

Kas taotlemisega kaasnevad ka lisakulud?

Ei, arvete müügi taotluse üle vaatamisega ei kaasne lisakulusid. Vaatamata otsusele, kas saame rahastada ettevõtet, jäävad taotluse hindamise kulud meie kanda. Tasud, mis finantseerimisega kaasnevad on välja toodud meie hinnakirjas.

Milliseid arveid saab müüa?

Ostame kõiki Baltiriikide ettevõtetele esitatud arveid. Maksetähtaja ületanud arved ei ole meil võimalik osta. Ostame hea maksevõimega ja stabiilsete finantsnäitajatega klientide arveid.

Milline on maksimaalne arve tähtaeg?

Capitalia arvete müügi toodet saate kasutada arvete puhul, mille maksetähtaeg ei ole vähem kui 15 ega ka rohkem kui 90 päeva. Arve minimaalset summat pole, kuid iga arve puhul kehtib miinimum töötlemistasu 20 EUR.

Kas üks ettevõtte saab samaaegselt müüa mitu arvet?

Jah, arvete müügi leping võimaldab ettevõttel korraga müüa mitu arvet tingimusel, et arvete kogumaht ei ületa lepingus määratud arvete ostu limiiti.

Mis juhtub, kui klient, kelle vastu nõue on esitatud maksab vähem, kui arves märgitud?

Capitalia poolt pakutav arvete müük on regressiõigusega, mis tähendab, et klient võtab ostja (ettevõte, millele arve on esitatud) maksevõime eest vastutuse ning kohustub tasuma võla, kui võlgnik ei täida oma kohustusi. Kui võlgnik ei tasu oma arvet või tasub selle vaid osaliselt, peab klient tasuma ülejäänud arve Capitaliale ise.

Riskikapital

Mis on riskikapital?

Riskikapital on investeering ettevõtte aktsiakapitali. Sellistele investeeringutele ei ole fikseeritud intressimäära, sest investorid saavad kasu tulevikus ettevõtte aktsiate müügist. Riskikapitali investorid jagavad hea meelega oma kontakte, nõuandeid ja muid ressursse, et aidata kaasa ettevõtte kasvule. Üldiselt soovivad riskikapitalifondid oma investeeringuid müüa 3-5 aasta jooksul alates investeeringu kuupäevast.

Kes on äriingel?

Äriingliks on eraisik, kes pakub ettevõttele rahalist osalust omakapitalis. Sellised erainvestorid investeerivad tavaliselt kuni 50 000 EUR ja osalevad ettevõtte arengus suhteliselt varasest staadiumist. Capitalia pakub äriingliteks usaldusväärseid ja professionaalseid erainvestoreid, kes pärast investeerimist soovivad aktiivselt osaleda ettevõtte arengus, aidates ettevõttel kasvada. Lisateavet äriinglite ja riskikapitali kohta ning praktilisi näpunäiteid selle kohta, kuidas sellist rahastamist ligi meelitada, leiate meie alternatiivsete rahastamisallikate ligimeelitamise juhendist.

Kas riskikapital on võrdeline panga rahastusega?

Riskikapital ja äriinglid ei asenda, vaid täiendavad pankade pakutavaid finantstooteid. Tihtipeale on riskikapital oluline tegur pankade veenmises finantseeringuks ja paremate tingimuste saamiseks. Riskikapital sobib ka ettevõtetele, mis pole veel kasumlikud ning millele ei anta pangalaenu.

Kui pikk on riskikapitali taotlemise protsess?

Taotlemise protsessi käigus soovib Capitalia detailset ülevaadet mitte ainult ettevõtte finants- ja tegevusplaanidest, vaid ka juhtkonnast, turu väljavaadetest ja äristrateegiast. Selletõttu on finantsanalüüsi, hindamise, läbirääkimiste ja lepingu vormistamise protsess kuni 3 kuu pikkune. Juhul kui rahastamist on vaja kiiremas korras, olete oodatud tutvuma meie teiste rahastamistoodetega.

Muud küsimused

Mida teha mittestandardsete finantseeringu vajaduste korral?

Mittestandardsetes olukordades kutsume kliente üles ühendust võtma meie halduriteg, et arutada olukorra eripära. Capitalia on välja andnud hulga mittestandardseid ärilaene. Me suudame reageerida kiiresti ja olla paindlikud, et tagada klientide nõuete täitmine. Lisaks oleme võimelised aitama klientidel kaasata rahastamist muudest allikatest nagu riskikapital, pangad või äriinglitelt olukorras, kus me ise ei saa finantseeringut kogu ulatuses pakkuda.

Kuidas teha ettepanekuid ja kaebusi?

Kuulame hea meelega soovitusi ning vaatame üle kõik kaebused meie töö kohta. Oma tagasiside ja kommentaarid saate saata emailile support@capitalia.com või helistage kontakttelefonil. Kõik kaebused vaadatakse üle ettevõtte juhtkonna poolt ning lahendatakse 7 tööpäeva jooksul.