Kuidas maandada riske ostjatelt saadaolevate müügi summadega?

Viimastel kuudel geograafiliselt lähedase sõjategevuse ja hinnatõusuga satuvad ettevõtted sageli finantsraskustesse, mis põhjustavad makseviivitusi. Enne koostöö alustamist uue äripartneriga on oluline veenduda, et klient tasub õigeaegselt. Kuidas vältida potentsiaalselt hilinevaid võlglasi?

Võlgnike kontroll. Enne kauba või teenuse osutamise järgse tasumise kokkuleppimist tasub kontrollida partneri maksevõimet. Seda saab teha kasutades Teatmikku ja erinevaid krediidiinfobüroosid, näiteks Creditinfot. Ettevõtet hinnates tasub kontrollida selliseid näitajaid nagu tasumata maksuvõlad, aktsiakapitali suurus, aktiivsed viivised võlausaldajatele või hankijatele ning täitmata rahaliste kohustuste suurus. Lisaks on oluline, et teie ettevõttel oleks oma sisemine ning võimalikult lihtne protseduur selle kohta, millistel juhtudel on järelmaks aktsepteeritav ning kuidas järelmaksu summa määratakse ja vajadusel ajakohastatakse.

Rahvusvahelised andmebaasid. Enne uue rahvusvahelise kliendiga koostööd on veelgi olulisem kontrollida kliendi ausust ja maksevõimet. Iga ettevõtte kohta leiab infot vastava riigi äriregistrist, näiteks Saksamaa, Suurbritannia või Rootsi – info hilinenud maksete ja maksuvõlgade kohta annab suurepärase ülevaate ettevõtte maksedistsipliinist. Samuti on oluline kontrollida ettevõtte turvalisust rahapesu seisukohalt, kontrollides, kas ettevõte ja temaga seotud isikud ei ole kantud siinsete sanktsioonide nimekirja.

Välja töötatud võlgnike kontrolli mehhanism. Kui klient hakkab hiljaks jääma, on oluline probleemi mitte vältida ja teha konkreetseid toiminguid võla sissenõudmiseks. Paljud ettevõtted on juba ette valmistanud protseduurid, mida teha, kui klient hilineb maksega. Esimestel hilinenud päevadel on soovitatav võtta kliendiga ühendust telefoni või meili teel, et saada aru hilinemise põhjusest ja võimalikust tagasimakse kuupäevast. Kui makse hilineb pikemat aega, on soovitatav järk-järgult saata erinevaid hoiatusi võla avaldamise kohta avalikesse andmebaasidesse. Juhtudel, kui klient jääb pidevalt hiljaks või ei ole kättesaadav, tuleb pöörduda inkassofirmade poole, kes võla kohtu kaudu sisse nõuab.

Võlgniku kindlustus. Suurte müügisummade ja pikkade maksetähtaegadega hulgimüügifirmadele on sobivaks lahenduseks võlgnike hilinemise vältimiseks arve ostmine või võlgniku makseriski kindlustamine. Kindlustusseltsid eelistavad kindlustada suure müügikäibega rahvusvahelisi ettevõtteid.
Avaldatud kell. 13:42