Laen ettevõttele investeeringute ja käibekapitali rahastamiseks

Kohandatud laen ettevõttele kuni 2 000 000 euro ulatuses käibekapitali või investeerimisvajaduste finantseerimiseks
Ma tahan oma ettevõtet kasvatada

Kasutage ärilaenu

Ärilaen on meie kõige populaarsem toode ja see on hea alternatiiv või täiendus pangalaenule. Finantseering on sobiv ka olukordades, mil pangalaenu saamiseks veel ei kvalifitseeruta. Näited olukordadest, kuhu on sobilik ärilaenu kaasata:

  • Rahavoogude parandamiseks
  • Jooksvate kulude katteks
  • Kontori renoveerimine
  • Käibe suurendamiseks

Meie pakkumine

Meie finantseeringu üldtingimused on järgnevad:

Laenusumma

Laen kuni EUR 2,000,000

Tähtaeg

Lühike ja pikk tagasimakseperiood 3 kuni 36 kuud

Finantseerimise kulu

Finantseerimise kulu alates 6% aastas*

Maksegraafik

Annuiteetgraafik või ühekordne makse tähtaja lõppedes

Tagatis

Alla EUR 50,000 laenule üldjuhul tagatist pole vaja

Lepingutasu

Vastavalt hinnakirjale

* Kõige madalam finantseerimiskulu kehtib ettevõtetele, millel on kõrgeim krediidireiting ning parim makseajalugu. Finantseerimise kogukulu on summa, mis kuulub tasumisele lisaks väljastatud finantseeringu põhiosale. Meie aastane intressimäär on vahemikus 8 - 24%.

100 000 EUR

Keskmine väljastatud laenusumma

84%

Klientidest kasutavad meie rahastust korduvalt

14 kuud

Keskmine laenuperiood

Käesolev rahastamine on tagatud Euroopa Liidu poolt Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) raames

Mikrolaenud kuni 25000 EUR ulatuses on nüüd saadaval Euroopa Investeerimisfondi (EIF) garantiiga*, mis on rahastatud Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) raames Euroopa Liidu poolt. EIF garantii eesmärk on lihtsustada juurdepääsu rahastamisele ning aidata mikroettevõtjatel oma äri arendada. Laenud ettevõtetele pakutakse 3 kuni 60 kuu pikkuseks tähtajaks ning on saadaval vähendatud intressimääraga** ja tagatiseta, kuid ettevõtte omaniku garantiiga.

Garantii tingimused
EIF garantiid saavad kasutada ettevõtted, mis täidavad järgmised kriteeriumid:

  • Leedus, Lätis või Eestis registreeritud ja tegutsev osaühing või aktsiaselts
  • Kuni 9 töötajat (kaasaarvatud)
  • Käive ja/või bilansimaht kuni 2m EUR
  • Ettevõtte ei ole tegus keelatud valdkonnas
  • Ettevõtte suhtes ei ole algatatud maksejõuetusmenetlust


Lisateave programmi kohta
Täiendav teave programmi kohta on kättesaadav Euroopa Investeerimisfondi ja Euroopa Komisjoni veebilehtedel:* Rahastamine on tagatud Euroopa Liidu poolt Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) raames ja Euroopa investeerimiskava alusel loodud Euroopa Investeerimisfondist (EIF) rahastatava garantiiga. EaSI tagatis on suunatud mikrokrediidile ja sotsiaalsele ettevõtlusele. Üks selle põhieesmärke on suurendada rahastamisvõimaluste kättesaadavust haavatavate isikute seas, kes soovivad käivitada oma ettevõtteid, mikroettevõtteid ja sotsiaalettevõtteid, nii tegevuse alguse ajal kui ka hilisemas etapis.

** Toetatud rahastamiseks on saadud Euroopa Liidu toetust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1296/2013 (millega luuakse Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI)) alusel loodud tagatisrahastust ja Euroopa investeerimiskava raames loodud Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist (EFSI). EFSI eesmärk on aidata toetada tootlike investeeringute rahastamist ja rakendamist Euroopa Liidus ning tagada rahastamisvahendite parem kättesaadavus.

Kasutage kõiki ettevõtte võimalusi

Rahastamisvõimaluste kohta saate lisateavet korduma kippuvates küsimustes.
Ma tahan oma ettevõtet kasvatada