Statistika

Capitalia abil kaasrahastatud laenude statistika. Andmeid uuendatakse iga päev

Rahastatud projektid

Rahastatud projektide kumulatiivne summa kuude kaupa

Portfelli kvaliteet

Portfelli jagunemine riski ja hilinetud päevade järgi

A+ A B C D E Kokku
Väljastatud € 2,580,840 € 3,744,165 € 2,623,266 € 2,011,760 € 114,997 € 0 € 11,075,028
Tagasimakstud € 1,755,753 € 1,548,576 € 1,494,060 € 592,933 € 0 € 0 € 5,391,323
Õigeaegselt € 825,087 € 2,195,589 € 1,052,754 € 1,303,239 € 114,997 € 0 € 5,491,666
1-30 päeva € 0 € 0 € 76,452 € 108,722 € 0 € 0 € 185,174
31–60 päeva € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
61–90 päeva € 0 € 0 € 0 € 6,866 € 0 € 0 € 6,866
91-180 päeva € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
181-360 päeva € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Üle 361 päeva € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Heakskiidetud projektid

Laenuandjad