Statistika

Capitalia abil kaasrahastatud laenude statistika. Andmeid uuendatakse iga päev

Rahastatud projektid

Rahastatud projektide kumulatiivne summa kuude kaupa

Portfelli kvaliteet

Portfelli jagunemine riski ja hilinetud päevade järgi

A+ A B C D E Kokku
Väljastatud € 2,816,210 € 4,270,245 € 3,699,786 € 3,681,000 € 322,997 € 0 € 14,790,238
Tagasimakstud € 2,411,091 € 2,528,645 € 2,023,271 € 1,925,410 € 0 € 0 € 8,888,416
Õigeaegselt € 0 € 1,259,264 € 1,298,266 € 1,413,027 € 322,997 € 0 € 4,293,553
Restruktureerima € 235,370 € 400,748 € 285,577 € 211,705 € 0 € 0 € 1,133,401
1-30 päeva € 169,749 € 81,589 € 0 € 0 € 0 € 0 € 251,338
31–60 päeva € 0 € 0 € 0 € 130,857 € 0 € 0 € 130,857
61–90 päeva € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
91-180 päeva € 0 € 0 € 92,673 € 0 € 0 € 0 € 92,673
181-360 päeva € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Üle 361 päeva € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Heakskiidetud projektid

Laenuandjad