Statistika

Capitalia abil kaasrahastatud laenude statistika. Andmeid uuendatakse iga päev

Rahastatud projektid

Rahastatud projektide kumulatiivne summa kuude kaupa

Portfelli kvaliteet

Portfelli jagunemine riski ja hilinetud päevade järgi

A+ A B C D E Kokku
Väljastatud € 3,864,320 € 4,374,185 € 4,049,062 € 4,152,276 € 352,997 € 0 € 16,792,840
Tagasimakstud € 2,643,649 € 3,634,483 € 2,748,404 € 2,340,460 € 0 € 0 € 11,366,995
Õigeaegselt € 1,003,831 € 493,057 € 552,657 € 652,370 € 322,997 € 0 € 3,024,911
Restruktureerima € 185,370 € 186,515 € 584,988 € 562,798 € 0 € 0 € 1,519,670
1-30 päeva € 31,470 € 60,131 € 74,341 € 596,649 € 30,000 € 0 € 792,591
31–60 päeva € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
61–90 päeva € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
91-180 päeva € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
181-360 päeva € 0 € 0 € 88,673 € 0 € 0 € 0 € 88,673
Üle 361 päeva € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Heakskiidetud projektid

Laenuandjad