Tänapäeva ettevõtted ei ole nagu eilsed ettevõtted


Tehnoloogia või loomemajanduse ettevõtted on rikkad intellektuaalse omandi poolest, kuid tavamõistes pigem mitte. Sellest tulenevalt võib olla vajaliku käibekapitali ja piisava raha puudujääki raskem täita. Kasvavatel ettevõtetel, eriti väikeettevõtetel on keeruline ärilaenu taotleda. Ehkki äri- ja juhtimismudelid on ajas edasi liikunud, ei ole traditsioonilised pangandus- ja finantsteenuste pakkujad suutnud ajaga kaasas käia.

Võtame näiteks pangalaenu taotlemise.

Ärilaenu saamine võtab aega. Laenutaotluse vormid on pikad ja nende läbivaatamine kestab nädalaid. Pangad nõuavad sageli ettevõtte kahe aasta raamatupidamisaruandeid koos juhtimisdokumentide ja rahavoogude prognoosidega. Pangad võivad ka eeldada, et ettevõte saab pakkuda tagatist, näiteks hüpoteeki või kommertspanti, mis tänapäeva ettevõtetel pole tingimata võimalik.

Kuid ka siis ei ole laenu saamine garanteeritud. Pankades vormistatakse taotlused ettepanekuteks krediidikomiteedele, mis võivad otsustada, et laenu väljastamine on liiga riskantne. Võib juhtuda, et finantseerimisest keeldutakse lähtudes ettevõtte tegevusvaldkonnast, kuna see on juba laenuportfellis ülekaalus. Ka pettumust valmistava otsuseni jõudmiseks peab protsesside pikkuse tõttu nädalaid ootama. 

Lisaks eelnevale hoiatavad ärikonsultandid üha rohkem, et laenud ettevõttele ei ole alati kõige sobivam viis käibekapitali puudujäägi rahastamiseks. Kui ettevõte võtab täitmiseks uue olulise tellimuse, võib laenu taotlemisele kuluv aeg ja seejärel tagasimaksemise 12-kuuline periood pikendada projektiga ühele poole jõudmist. Laenu teenindab firma tavaliselt pikema perioodi vältel kui projekt ise kestab.

Te ei pea oma bilanssi tingimata kohustusi juurde lisama, vaid saate oma bilansis olevaid varasid - nagu arveid - ümber arvestada käibekapitaliks.

Arvete müük ehk faktooring on paindlikem lühiajaline rahastamismehhanism. Faktooringu pakkujad aitavad vabastada ootel olevaid käibevahendeid. Kliendid saavad ühe või kahe päeva jooksul kuni 100% oma arve väärtusest rahana.

Uued kliendid peavad läbima esialgsed kontrollid, et tagada äri üldist usaldusväärsust. Arvete müük välistab mitmete taotluste esitamise protsessi ning vajaduse seada tagatis äri või isikliku vara näol. Tasumata arvete, mis näitavad ettevõtte saadaolevaid tulusid, müük võimaldab äritegevuse praeguste vajaduste rahastamist. Sõltumatult pankadest, mille laen ettevõtetele võib oodatust kulukamaks kujuneda. 
Avaldatud kell. 12:06