Soodsamad maksetingimused teie klientidele!

Nüüdsest saavad kõik äriühingud rahastamisettevõtte Capitalia abiga oma klientidele (juriidilised isikud) pakkuda paindlikumaid maksetingimusi. 

Teenusega "Arve ost", tasub Capitalia arve teie kliendi eest ning teie kliendil on võimalus Capitaliale tasuda arve hiljem. Selle tulemusena saate teie raha kätte varem ning ei pea ootama kuniks arve laekub, kuid teisest küljest, teie klient saab rahavoogusid paremini planeerida ning maksta arve hiljem, siis kui talle sobilik.
Kui soovite teavitada oma kliente võimalusest tasuda arve hiljem, võite lisada arvele pildil oleva templi.


Rahastusettevõtte Capitalia poolt pakutav arvete müük ehk faktooring saavutas kiiresti populaarsuse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete seas. Peale teenuse turule paiskamist eelmise aasta oktoobris, on seda kasutanud enam kui sajad ettevõtted Eestis, Lätis ja Leedus, müües kokku rohkem kui 5 000 000 euro väärtuses arveid. Osad kliendid nõuavad 30 kuni 90 päevaseid maksetähtaegasid, kuid müües oma arved, saavad ettevõtted raha koheselt kätte. Selline rahastamisviis on modernne alternatiiv traditsioonilisele pangafaktooringule.  
Avaldatud kell. 17:31
Märksõna: Faktooring, arvete müük