Pangalaenu saamise konsultatsioonid

Kui ettevõte vajab oma tegevuse arendamiseks rahalisi vahendeid, on esimene peatus tavaliselt pank. Kui on vaja pikendada krediidiliini, muuta faktooringu limiiti või saada lisaks väike laen, on olukorra lahendamine tavaliselt lihtne. Pangad võivad küsida hetke finantsandmeid ja ehk ka lisaselgitusi. Suuremate tehingute finantseerimiseks, uue või lisalaenu andmiseks võib aga pank nõuda rohkem dokumente, sealhulgas finantsprognoose, eelarveid, äriplaane ja muid materjale. Selles olukorras võib ettevõtte juhatus nõutud materjalid ise koostada või kaasata ka kogenud konsultante, kes võivad ellu viia kogu rahastuse leidmise protsessi ja annavad nõu, kuidas soovitud tulemust kõige paremini saavutada. Lisaks projekti juhtimisele võib konsultant aidata ka leppida kokku soodsamates laenutingimustes ning hankida ja võrrelda pakkumusi teistelt pankadelt. Laenu saamise konsultatsioone pakub ka Capitalia kogenud finantsspetsialistide meeskond. Vajaduse korral võib Capitalia pakkuda ettevõtetele ka oma finantsinstrumente (investeeringute, liisingu ja laenude valdkonnas), mis täiendavad pangalaenu.
Avaldatud kell. 15:52