Mis on riskikapital?

Riskikapital on välise investori poolt ettevõttesse paigutatud raha, eesmärgiga finantseerida uut ärisuunda, mahtude kasvu või probleemi lahendust. Raha paigutatakse teades, et eksisteerib riskib ettevõtte kasumlikkuse ja tuleviku rahavoogude osas. Investeering tehakse pigem osade või aktsiate eest kui traditsioonilise laenuna lootuses teenida tavapärasest suuremat tasu.
 
Riskikapital on märkimisväärne rahastusallikas startup-de ja lühikese ajalooga ettevõtete jaoks, kellel ei ole veel juurdepääsu suurtele rahaturgudele. Tavaliselt otsib selline raha väljundit uutes mikroettevõtetes, millel on pikaajaline kasvu- ja tulupotentsiaal. 
 
Kes on riskikapitalist?
Riskikapitalist ei ole tingimata rikas üksikisik, vaid pigem limiteeritud partnerlus ühiselt loodud fondis, millest tehakse rahapaigutusi mitmesse erinevasse ettevõttesse. Suurused varieeruvad mõne miljoni euro suuruste investeeringute ühingutest kuni globaalselt investeerivate miljardiliste mahtude fondideni. See võib olla väike grupp investoreid või suure kommerts- või investeerimispanga või ka kindlustusseltsi haru, mis tegeleb oma emaettevõtte klientide ja väliste investorite rahade paigutamisega. Igal juhul on riskikapitalisti eesmärk, kasutades oma teadmisi ja kogemusi, olla rahastuse allikaks ettevõtetele, mis peaksid hinnanguliselt kolme kuni seitsme aasta jooksul oma investoritele tulu tooma.
 
Investeeringute tulu:
Kõik riskikapitali investeeringud pole tulutoovad. Ebaõnnestumise määr võib olla üsna kõrge, ka 20 kuni 90% portfellist võib loodetud kasu asemel kahju tuua. Samas õnnestumise korral olla tootlikkus 300 kuni 1000 protsenti.
 
Partnerlus:
Lisaks osalusele, eeldab riskikapitalist osalemist ka selle ettevõtte juhtimises, strateegiate ning plaanide koostamises. Riskikapitali fondi partneritel on reeglina varasemad kogemused äriorganisatsioonide juhtimisest, pangandusest või konkreetsest tegevusalast. Enamusel juhtudel astub fondi liige investeeritavas ettevõttes juhatusse ja tõenäoliselt aitab täiendavalt palgata oma ala juhtiveksperte sõltuvalt ettevõtte tegevusalast.
 
Investeeringute eelistused:
Enne riskikapitalisti jutule minemist on oluline teha ära kodutöö. See tähendab uurimist, millisele tegevusele konkreetne fond on pühendunud. Mitte kõik neist ei finantseeri alustavaid ettevõtteid. Mõned panustavad vaid väikse seemne äsja asutatud äridesse, samal ajal kui teised investeerivad juba tegutseva ettevõtte kasvu või lausa äritsükli lõpu faasi, finantseerides siis väljaostu või ümberstruktureerimist.
 
Riskikapitali fondid võivad olla üldise suunitlusega, investeerides erinevatesse valdkondadesse ja geograafilistesse asukohtadesse. Tüüpilisem on siiski teatud tegevusalale või piirkonnale keskendumine, millest saab aimu külastades konkreetse fondi kodulehte.
 
Riskikapital ei ole lahendus kõigile alustavatele ettevõtetele, pigem on see raha väga valiv. Enim huvitutakse mastaapse kasvupotentsiaaliga ärist, millest kolme kuni kümne aasta pärast suure kasumlikkusega väljuda. Enamus riskikapitali fondide rahast suunatakse sellistesse sektoritesse nagu tehnoloogia, biotehnoloogia ja teadus.
 
Juhul kui riskikapital pole sinu jaoks, uuri ka teisi võimalusi. Capitalia rahastus pole nii valiv, olles midagi riskikapitali ja kommertspanga vahepealset. Suudame pakkuda paindlikku finantseerimist kuni miljon eurot nii laenude kui arvete finantseerimisena. Vaata lähemalt siit.
Avaldatud kell. 11:51