Lisaväärtusega investeerimineMetsamajandamisega tegelevast ettevõttest kuni suveniiride tootja ja toidukaupade jaeketini – teenustasu vaba võimalus Baltikumi ettevõttete laenudesse investeerida on järjest tavapärasem. Enamasti on investeeritavad summad väikesed (keskmiselt 5000 eurot investori kohta), kuid Baltikumis loodud ettevõtetesse panustamine on eriline, need ettevõtted on meile lähedal, tuttavad ja nende arengupotentsiaal arusaadav.
 
Kuna majanduslangusega kaasnenud mõjudest on taastutud, kasumlikkus tõusutrendis, inimeste sissetulekud suurenevad ja töötus väheneb, on säästude investeerimine aktuaalne teema. Võib olla täiesti kindel, et see populariseerub lähiajal veelgi. Säästude tootlikkus pole vähem oluline. Inimesed tunnevad elavat huvi arenevate ärivaldkondade vastu, “isuäratavad” edulood tekitavad soovi mitte ainult kaasa elada, vaid ka osaleda. Samal ajal tavapärane hoiustamise ja investeerimise institutsioon, kommertspank, on kaotanud oma atraktiivsuse. Mitte ainult selle pärast, et pakutavad instrumendid lubavad 0-lähedast tulemit, vaid ka selle tõttu, et pangandussektori monopoolne seisund majandustsüklis on märkimisväärselt vähenenud. Meie näeme varade kasvatamiseks palju uusi võimalusi, mis on suhteliselt riskivabad ja mis veel olulisem, eduka tegevuse tulemusena saab ise vilju korjata, ehk investeerimisel on lisa väärtus ning tähendus – tulemus on personaalne.
 
Klassikalised investorid hoiavad oma tähelepanu aktsiaturgudel. Kahjuks on see suhteliselt piiratud võimalustega, eriti Eesti ettevõtete osas. Sellegi poolest on huvi kohalikesse äridesse investeerida väga suur, mis on ka mõistetav, kuna Eesti ettevõtlus on jätkusuutlik ja usaldusväärne ning hea viis oma riigi ettevõtlust toetada. Kasu on mõlemapoolne - investor teenib tulu ja osaleb, ettevõtja aga kasutab investori panust oma äritegevuse arendamises.
 
Investeerimistegevusele kasvavat konkurentsi pakkuv alternatiivne ühisrahastuse keskkond on hiljuti väljaarendatud capitalia.com, mis on ühtlasi  tegutsevatele ettevõtjatele koht kapitali ligi meelitamiseks. Ühisrahastuse platvormides pole midagi uut, aga selle kättesaadavus ja uudsus finantseeringu saamiseks on veel avastamata. Meie loodud platvormil saab investeerimist alustada 1000 euroga ühe projekti kohta. Olemas on laenusaaja detailne ülevaade ja oodatav tootlikkus (tulumäär sõltuvalt projektist varieerub  12% ja 16% vahel).

Samal ajal saavad ettevõtted suurendada kapitaliseeritust 50 tuhandest miljoni euroni investeerimiseks, käibevahenditeks või näiteks osaluse väljaostu tehinguks. Finanseerimise saamine platformilt on kui prestiižne saavutus, mida võiks võrrelda aktsiate emissiooniga väärtpaberiturul. Ettevõte on võimeline paljusid erainvestoreid oma äritegevuse jätkusuutlikkuse ja arengu osas veenma, suurendades samal ajal oma kaubamärgi tuntust ning potentsiaalset kliendibaasi.
 
Peab mainima, et juba esimese kuu möödudes oli selge mõlema, nii finantseeringu saaja kui investeerija poolne väga suur nõudlus. Üheksa ettevõtet on soovitud rahastuse saanud, hetkel valamistame ette viite uut projekti ja üle 100 investori on tehingutesse panustanud. Pea kõik üles seatud projektid said küsitud finantseeringu paari päeva kui mitte tunniga. Kokkuvõtvalt, alates capitalia.com avamisest detsembris 2017, on 750 tuhat eurot investeeritud üheksasse ettevõttesse.

Minu hinnangul, lisaks juba mainitud intressitulu suurusele, on niivõrd kõrge huvi põhjendatud uue, majanduslikult aktiivse generatsiooni mõtteviisi muutusega. Ühisrahastus on üks puzzle tükk suuremast pildist, mida võiks kutsuda jagamismajanduseks (sharing economy). See on ajendatud inimeste soovist osaleda uute innovatiivsete äriideede teostamises, nende arendamistes ja täiustamises. Inimene kes oma teenitud raha kuhugi investeerib, tahab saada rohkem kui intressitulu. Selle tõttu on ka kõik meie platvormi projektid „oma looga”. Alates äriideest kuni tegevuse alustamise ja edasi arendamiseni, kus täiendavat kapiali küsitakse. Muuseas, selline platvorm näitab ilmekalt ka investorite soovi toetada oma kohalikke ettevõtteid. Suurem osa konkreetsesse projekti investeerijatest on laenusaajaga samast riigist.
 
Ühisrahastuse kõige suurem eelis on sisuline soov teha koostööd. Isik, kellel on idee, soovib tegutseda koos inimestega, kes omavad tahet tulemuslikult, madala riskiga ja mõtestatult oma raha paigutamiseks. Samal ajal meie, kui 10-aastast investeerimiskogemust omavad professionaalid, jagame oma teadmisi ja valime välja kõige perspektiivsemad ettevõtted, panustame nende arengusse koos investoritega ja valvame, et kõik toimiks ootuspäraselt.
Avaldatud kell. 16:51