Kuidas valmistuda muutuvateks turutingimusteks

Viimastel aastatel on ettevõtluskeskkond kogenud erinevaid probleeme, kus pandeemiast põhjustatud raskused on nihkunud kiireks energia- ja materjalihindade tõusuks. Muutuvad turutingimused nõuavad hoolikat planeerimist ja ennetavaid meetmeid, et leevendada võimalikke negatiivseid mõjusid. Kuigi tulevikku on võimatu ennustada, on ettevõtjal võimalik võtta mitmeid meetmeid, et kohaneda ärikeskkonna muutustega.

Kulude läbivaatamine ja optimeerimine
Käive langemisega ei ole alati võimalik kulusid kiiresti vähendada, mis võib põhjustada märkimisväärset kahjumit ja käibekapitali puudumist. Oluline on olla teadlik suurimatest kuludest ja hoida need käibe suhtes õigel tasemel. Kasulik on igal aastal üle vaadata kõik regulaarsed arved ja mõelda uuesti läbi, kas kõik need on vajalikud. Üsna sageli tekitab tööjõud suurimaid maksekohustusi – oluline on kontrollida meeskonna tõhusust ja ülesannete õigeaegset ümberjaotamist. Samuti tuleb arvestada, et ettevõtte edukas jätkamine võib nõuda ka selliseid otsuseid nagu mõne töötaja koondamine.

Tulude planeerimine
Suur müügikäive täna ei taga stabiilset sissetulekut homme. Väga oluline on hoida regulaarset kontakti peamiste klientide ja tarnijatega, jälgides seeläbi partnerite tulevikuplaane ja võimalikke muutusi müügimahtudes. Kui ettevõtte tegevus sõltub koostööst ühe või mõne suure kliendiga, on samuti oluline regulaarselt kontrollida klientide finantsstabiilsust ja maksetingimusi. Kui täiendava uurimise käigus ilmneb kliendi finantsolukorra halvenemine või muud murettekitavad signaalid, nagu kasvav maksuvõlg või avalikult registreeritud makseviivitused tarnijatele, soovitame vaadata üle koostöö ja maksetingimused konkreetse kliendiga. Klientide ja toodete mitmekesistamine võib nõuda rohkem aega; seetõttu ei ole see kiire kriisiohjamise strateegia, vaid pikaajaline strateegia, mille ettevõte peaks kasutusele võtma, et järk-järgult vähendada sõltuvust võtmeklientidest. Teine oluline aspekt äririskide vähendamiseks võib olla toodete ja teenuste mitmekesistamine, et ettevõte ei sõltuks ühest konkreetsest tootest või teenusest. Lisaks võivad Capitalia tasuta planeerimisvahendid olla kasulikud ettevõtte rahavoogude ja sissetulekute planeerimiseks.

Finantskohustuste läbivaatamine
Dünaamilistes turutingimustes võib laenuandjatega arveldamine tõstatada mitmeid küsimusi. Oluline on jälgida lähenevate tähtaegadega krediidiliine ja arvelduskrediite, julgustame ettevõtjaid varakult alustama arutelusid iga-aastase pikendamise üle. Kui finantskoormus tundub juba liiga suur, soovitame arutada võimalikke ajakava muudatusi. Teisalt, kui ettevõttel on finantskohustusi vähe või ei ole neid üldse, võib täiendav lühiajaline rahastamine laenu või krediidiliini näol suurendada tagatisi ja reserve ettenägematute või hooajaliste kulude katteks.

Võlgniku riskide vähendamine
Muutlik majandusolukord võib mõjutada klientide maksedistsipliine, mis võib põhjustada käibekapitali kaotust ja kahjusid sissenõudmatute võlgade näol. Capitalia on varem kokku võtnud ja avaldanud erinevaid nõuandeid võlgnevusriskide vähendamiseks ning kutsume ettevõtjaid üles neid nõuandeid oma igapäevases äritegevuses kasutama. Tuleb teostada mitte ainult regulaarset kontrolli olemasolevate võlgnike üle, vaid ka hoolikalt uurida uusi koostööpartnereid, enne kui pakkuda maksete ajatamise võimalust.

Mittekasumlike toodete ja teenuste kõrvaldamine
Kui ettevõte toodab, müüb või pakub mitmesuguseid tooteid ja teenuseid, on oluline olla teadlik iga toote- või teenusekategooria kasumlikkusest eraldi. Mõnikord jätkavad ettevõtted pikaajalise koostöö tõttu või muudel majanduslikult ebaotstarbekatel põhjustel kahjumlike toodete tootmist. Vajaduse korral julgustame kahjumlike toodete või teenuste kõrvaldamist, vähendades nii ka nende toodete tootmise ja pakkumise kulusid.
Avaldatud kell. 13:21
Märksõna: rahastamine, ressursid