Kas Teie ettevõttel on suur võlg? Siin on mõned soovitused:Üks peamiseid põhjuseid rahaliste probleemide tekkimisel on ettevõtte võlad. Tavaliselt ilmneb selline olukord siis, kui majanduses on seisak ning ettevõttes ei toimu piisavalt müüki, et võlakohustusi täita. Paljud ettevõtte omanikud võtavad majanduskasvu ajal laene oma äri laiendamiseks. Seejärel aga püüavad hallata kõiki kohustusi, samaaegselt müügi langusega - tagajärjeks mitmete firmade pankrot. Juhul kui Teie ettevõttel on liigsed kohustused kuid pankroti väljakuulutamine pole mõeldav, siis võivad järgnevad soovitused Teile kasuks tulla.
 
Määrake ettevõtte kohustuste ja omakapitali suhe
Kõigepealt tuleb arvutada ettevõtte kohustuste ja omakapitali suhe, mis näitab kui suur on võlg võlausaldajatele võrreldes omakapitaliga. Tehte tegemiseks on vaja teada kahte arvu. Esiteks liitke kokku kõik kohustused – nii lühiajalised kui ka pikaajalised. Järgnevalt on Teil vaja teada ettevõtte kogu omakapitali - selle leiate bilansi aruandest. Seejärel paigutage numbrid valemisse:

                        kohustuste ja omakapitali suhe = kohustused/omakapital

Juhul kui ettevõtte kohustused on 200 000 EUR ning omakapital 100 000 EUR siis on kohustuste ja omakapitali suhe 2. See tähendab, et iga euro eest, mis on ettevõttes, võlgnete võlausaldajatele 2 eurot. Kui ettevõtte kohustuste ja omakapitali suhe on liiga kõrge tähendab see, et müügist saadav tulu ei ole piisav võlakohustuste täitmiseks. Ideaalne suhtarv sõltub ettevõtte tegevusalast.
 
Kuidas vähendada võlga
Mida kiiremini suudate kohustusi vähendada, seda kiiremini hakkab Teie ettevõtte ka kasvama. Võlakohustuste vähendamine võimaldab võlausaldajatele tasumise asemel kasutada ettevõtte kasumit äritegevuse arendamiseks. Järgnevalt mõned viisid kuidas seda saavutada.
 
Suhelge oma ettevõtte tarnijate ja klientidega
Inimestel kellel on isiklik võlg, võib õnnestuda võlausaldajaid vältida, kuid ettevõtjate puhul on lood teisiti. Ettevõtte võlausaldajateks on reeglina samad isikud, kes varustavad äri toorainete või toodetega. Seega on mõistlik neid suhteid hoida. Olge ausad oma tarnijatega. Tõenäoliselt pole see neile esimene kord kui klient ei suuda arvet tähtaegselt tasuda. Uurige tarnijalt võimalusi maksetähtaja pikendamiseks. Sama kehtib ka muud tüüpi võlausaldajate kohta, näiteks krediitkaardi pakkujad ja muud laenuandjad. Võlausaldajad tulevad parema meelega Teie soovidele vastu kui pealt vaadata Teie ettevõtte pankrotistumist ning selle tagajärjel tühjade kätega jäämist.
 
Müüge ära kõik ilma milleta hakkama saate
Kas Teie ettevõttel on varusid, masinaid või seadmeid, mida saaksite müüa? Kinnisvara või sõidukeid, mis pole ilmtingimata vajalikud? Müüge maha kõik mis võimalik ning kasutage tulusid võlgade vähendamiseks.
 
Vähendage kulusid
Kulude vähendamisel on võlgadest vabanemisel oluline tähtsus.  Kontrollige kõiki ettevõtte igapäevaseid kulusid ning määrake kindlaks, mille arvelt on võimalik kärpida. Lisaks vaadake üle ka töötajate töötunnid ja mõelge, kas saaksite nende tööaega vähendada, isegi kui peaksite kedagi isiklikult asendama. Tehke kõik, mida saate, et vähendada tegevuskulusid ning kasutage vabanenud vahendeid võlgade tasumiseks.
 
Konsolideerimine
Peamine põhjus miks suurenenud võlg saatuslikuks muutub, on väikeste maksete kuhjumine. Üks võimalus on võtta laenu kõikide kohustuste kogusummas ning teha makseid vaid ühele võlausaldajale. Kui ettevõtte krediidihinnang on võlgnevuste tõttu kannatada saanud, eksisteerib võimalus taotleda rahastust alternatiivsetelt laenuandjatelt. Teine võimalus on konsolideerimine. See tähendab, et töötate välja ühise plaani võlgade vähendamiseks koos ettevõtte võlausaldajatega. Pange tähele, et konsolideerimine mõjutab oluliselt ettevõtte krediidihinnangut, seega peaksite selle variandi eelnevalt tõsiselt läbi kaaluma.
 
Faktooring
Kui Teie ettevõttel on palju debitoorseid nõudeid, saate neid müüa olenevalt arve tingimustest – seda nimetatakse faktooringuks. See on kiire viis, kuidas vabastada käibevahendeid, mida saaks kasutada võlgade tasumiseks. Üks põhjuseid, miks väikesed ettevõtted satuvad raskustesse on vabade vahendite puudumine. Midagi muud ei vähenda vabasid vahendeid kiiremini kui võlakoormus. Kaaluge eelnevalt mainitud variante ning otsustage, milline neist võiks Teie ettevõtet kõige rohkem aidata.
Avaldatud kell. 13:33