Investeerimine laenudesse Baltikumi ettevõtetele

Viimasel ajal on pandeemia negatiivsed majanduslikud tagajärjed inflatsioonile muutunud üha olulisemaks. Näiteks 2021. aasta detsembris jõudis inflatsioon Lätis rekordiliselt kõrgele tasemele – 7,9%. Oluline on, et olukorras, kus sularaha kiiresti oma väärtust kaotab, teeks see tööd, mitte ei jääks hoiu- või hoiukontole. Raha saab ennetavalt tööle panna kas ettevõtetesse investeerides (ostes aktsiaid) või ettevõtetele laenu andes.
 
Hetkel tundub, et maailma ja ka Baltikumi aktsiaturud on oma ajalooliselt kõrgeimal väärtusel. See tähendab, et on märkimisväärne oht, et aktsia väärtuse edasine kasv on aeglasem või isegi aktsiahindu korrigeeritakse. Selles olukorras on ärilaenude väljastamine suurepärane rahaline kaitse inflatsiooni vastu, kui intressimäär on prognoositust kõrgem.

Üks lihtsamaid viise ärilaenude väljastamiseks ja haldamiseks on Capitalia finantseerimisplatvormil. Capitalia, kel on ettevõtluse rahastamise kogemus aastast 2007, pakub investoritele võimalust kaasfinantseerida laene Baltikumi ettevõtetele, kes kasutavad neid vahendeid oma äri arendamiseks ja kasvatamiseks. Ühisrahastuse kontseptsioon tähendab, et kõikidel Capitalia poolt antud laenudel on vähemalt 5% investeeringud Capitalia enda poolt. Selline ainulaadne toimimisviis tagab, et Capitalial ja platvormi investoritel on samad huvid. Capitalia teostab ka ettevõtte analüüsi, maksete kontrolli ning vajadusel tegeleb laenu tagasinõudmisega.

Capitalia ühisrahastusplatvorm on rahastanud üle 500 ettevõtte ning investorite ajalooline keskmine aastane intressimäär on üle 12% (sh halbade laenude provisjonid). Capitalia ettevõtetele pakutavaid laene kasutatakse sageli lisaks pangafinantseerimisele käibekapitalina, masinatesse investeerimiseks või ettevõtete väljaostmise rahastamiseks. Selliste laenude keskmine tähtaeg on 12 kuud, kuid üldiselt on saadaolevad laenutingimused 2 kuni 36 kuud. Capitalia finantseerimist on kasutanud sellised ettevõtted nagu Pure Chocolate, Aerodium, Aerones, Gandrs, Peruza, Stenders ja paljud teised. Kõige sagedamini pakutakse investoritele laenu andmist põllumajanduses, töötlevas tööstuses ja kaubanduses tegutsevatele ettevõtetele. Keskmiselt saavad investorid nädalas 3-5 uut laenu investeerimisvõimalust.

Laenufinantseerimine läbi Capitalia platvormi võimaldab investoril saada passiivset tulu ja luua hõlpsalt hajutatud portfell. Lisaks ei võimalda laenufinantseerimine mitte ainult raha teenida, vaid toetab ka Läti majandust, aidates kohalikke ettevõtteid. Capitalia investeerimisplatvormil registreerimine põhineb üksikasjalikul investorite valiku protsessil, mille käigus vaadatakse üle investorite kogemused ja investeerimiseesmärgid ning nende vastavus sellele finantsinstrumendile. Pärast registreerimist pääseb investor ligi iga pakutava laenu üksikasjalikule kirjeldusele ja Capitalia analüütikute koostatud analüüsile. Seda teavet arvesse võttes saab investor taotleda konkreetse ärilaenu kaasrahastamist. Minimaalne investeeringusumma ühes laenus on 1000 eurot. Samuti pakutakse investoritele kohandatud automaatse investeerimisvaliku koostamist.
 
Investorid saavad laenu valida laia riski, tagatise ja tähtaja eelistuste põhjal. Täielik intressimäära vahemik jääb 6% ja 18% vahele aastas. Madalaima intressimääraga laenud annavad kõrgeima investeerimistagatise. Näiteks pakub Capitalia Euroopa Investeerimisfondi garantiiga laenudesse investeerimist. Kui selline laen hilineb üle 90 päeva, makstakse see laen investorile automaatselt tagasi koos kogunenud intressidega. Capitalia pakub regulaarselt värskendusi ja teavet iga rahastatud laenu kohta.

Loomulikult on väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antud laenud avatud riskile. Kuigi Capitalia platvormil tekkinud halbadest võlgadest tulenevad kahjud moodustavad vaid 0,07% kõigist väljastatud laenudest, võib see statistika majandusolukorraga oluliselt muutuda. Seetõttu peaksid investorid suutma iga laenu riske individuaalselt hinnata ja aru saama ettevõtte finantsanalüüsist. Nad ei tohiks võtta riske, mis ei sobi kokku investori finantsolukorra ja investeerimisstrateegiaga.
 
Oma pika tegevuslooga Capitalia on üks esimesi alternatiivseid rahastajaid Baltikumis. Lisaks laenudele pakub Capitalia ettevõtetele riskikapitaliinvesteeringuid ning konsultatsioone ettevõtete müügi- ja finantseerimisalaste tehingute alal. Investoritele pakub Capitalia oma uuringuid Balti võlakirjade, riskikapitalifondidesse investeerimise kohta ning peagi hakatakse pakkuma ka investeerimisnõustamisteenust.
 
Peamised põhjused, miks alustada ettevõtte ühisrahastamist Capitalia platvormil:
● Ajalooline aastane tootlus üle 12%;
● Võimalus luua lihtsalt hajutatud laenuportfell;
● Lihtne ja mugav riski- ja investeerimiseelistuste juhtimine;
● Laenud tunnustatud ja hea mainega Balti ettevõtetele;
● Rahastamine julgustab kohalikke ettevõtteid täiendavalt toetama.
 
Lisainfot investorteenuste kohta saab kodulehelt https://www.capitalia.com/en/invest/cofinancing/, kuid investoriks registreerumine on võimalik siin https://www.capitalia.com/en/registration/.
 
Kontaktid: info@capitalia.com ja +371 2880 0880.
Avaldatud kell. 14:11