Capitalia sõlmib 10 miljoni euro suuruse lepingu Euroopa InvesteerimisfondigaCapitalia ja Euroopa Investeerimisfond (EIF) on sõlminud lepingu Lätis, Leedus ja Eestis tegutsevate väikeste ettevõtete toetamiseks, mille kogusumma on 10 miljonit eurot. Euroopa Investeerimisfondi pakutava garantiiga saavad väikesed ettevõtted parema juurdepääsu rahastamisele.
Lepingut toetavad Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI), mis on Euroopa investeerimiskava keskmes, ja Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI).

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja tööjõu liikuvuse volinik Marianne Thyssen ütles: "Meie prioriteediks on anda väikestele ettevõtjatele ligipääs vahenditele, mis võimaldavad neil oma oskusi tööalaselt rakendada. Niiviisi loome õiglasema ja kaasavama Euroopa Liidu."

EIFi kaasava rahanduse juhataja Per-Erik Eriksson ütles: „Euroopa Liidu EaSI programmi toetusel suudab Capitalia suurendada oma laenutegevust mikro- ja väikeettevõtetele, kooskõlas strateegiaga säilitada oma ainulaadne turupositsioon alternatiivse finantseeringu pakkujana Baltikumis. Tegevuse laienemine toob kaasa eeldatavasti olulist mõju finants- ja sotsiaalsele kaasatusele kõigis kolmes Balti riigis ning EIF toetab seda eesmärki meeleldi.”

„Meil on väga hea meel, et Capitalia on Baltikumi esimene alternatiivne finantseerimisasutus, mis on maineka garantiiprogrammi kaasamiseks kvalifitseerunud. Kokkuleppe sõlmimine Euroopa Investeerimisfondiga tähendab, et suudame pakkuda ärilaene soodsamatel tingimustel ja tagatiseta. Selle programmi raames on ettevõttel võimalik saada kuni 25 000 euro suurust rahastust,” selgitab Capitalia juht Juris Grišins.

EaSI garantiile kvalifitseerumise tingimuseks on käive alla 2 miljoni euro ning ettevõttel ei tohi olla rohkem kui 9 töötajat. Ettevõtetele pakutakse rahastamist tähtajaga kolm kuud kuni 5 aastat. Ettevõtted saavad taotleda laenu ja lugeda muude tingimuste kohta Capitalia veebilehel www.capitalia.com. EaSI garantiid Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni (EaSI) programmi raames rahastab Euroopa Liit. Euroopa Komisjon on valinud Euroopa Investeerimisfondi EaSI garantii rakendamiseks.
 
Capitalia kohta
Capitalia on Balti riikide väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juhtiv alternatiivne rahastaja. Alates 2007. aastast on rahastatud üle 5000 ettevõtte Lätis, Leedus ja Eestis, investeerides ettevõtete arengusse üle 50 miljoni euro. Lisaks laenudele pakub Capitalia riskikapitali ning finantseeringu kogumise ja muude investeerimispanganduse teenuseid.

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi kohta
Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) raames toetab Euroopa Komisjon mikrolaene ja sotsiaalse ettevõtluse rahastamist aastatel 2014-2020 kokku 193 miljoni euro ulatuses. Eesmärk on suurendada ligipääsu mikrokrediidile, st laenudele kuni 25000 eurot, eelkõige haavatavatele isikutele ja mikroettevõtetele. Lisaks toetab Euroopa Komisjon ka esimest korda sotsiaalettevõtteid kuni 500000 euro suuruste investeeringute abil. Mikrokrediidi ja sotsiaalse ettevõtluse toetust rakendatakse esmakordselt EaSI garantii kaudu, mis võimaldab mikrokrediidi pakkujatel ja sotsiaalettevõtete investoritel abistada ettevõtjaid, keda nad ei oleks saanud riski arvestades muidu rahastada. Euroopa Komisjon on valinud Euroopa Investeerimisfondi EaSI garantii rakendamiseks.

Euroopa investeerimiskava kohta
Euroopa Investeerimiskava, mida tuntakse ka kui „Junckeri kava”, on üks Euroopa Komisjoni peamisi prioriteete. See keskendub investeeringute suurendamisele eesmärgiga luua töökohti ja edendada majanduskasvu, muutes uued ja olemasolevaid rahalised vahendeid kättesaadavamaks, kõrvaldades takistused ning pakkudes investeerimisprojektidele nähtavust ja tehnilist abi.
Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) on Junckeri kava peamine tugisammas pakkudes esmaseid kahjumitagatisi, mis võimaldab EIP-l investeerida enamatesse projektidesse, mis sealjuures sageli kaasnevad suurema riskiga. EFSI-l on juba ette näidata ka käegakatsutavaid tulemusi. EFSI raames rahastamiseks heakskiidetud projektide ja lepingute investeeringud ulatuvad eeldatavasti 380 miljardi euroni ja abistavad ligi 842000 väikese ja keskmise suurusega ettevõtet Euroopa 28 liikmesriigis. Rohkem teavet Euroopa investeerimiskava kohta leiate siit.
Avaldatud kell. 18:05