Aktiviseerub äri müümise huviPandeemia on andnud paljudele ettevõtjatele oma eesmärkide  strateegiliseks läbimõtlemiseks lisaimpulsi, pidades  äritegevust silmas. Selliste mõtiskluste tulemusena tunneme klientide kasvavat huvi oma äri müüa. Need võivad olla olukorrad, kus ettevõtted on otsustanud keskenduda oma põhitegevusele ja soovivad maha müüa kapitaliosakud teistes oma projektides. On ka alternatiivseid variante, kui ettevõtjad on otsustanud pensionile või puhkusele mineku kasuks.
Capitalia suudab ettevõtetele tagada täieliku ja professionaalse äri müümise juhtimise. Tuginedes ettevõtete rahastamisel omandatud kogemustele, võime teha ettevõtte analüüsi unikaalse hinnangu, mis võimaldaks maksimaalselt hästi firma edukaks müügitehinguks ette valmistada. Lisaks konsultatsioonidele pakume ostjatele (näiteks juhtkonna meeskonnale) kapitali, et finantseerida ettevõtte omandamise tehingut. Pärast äri müümist omakorda alustame lähimal ajal individualiseeritud nõustamisega, soovitades, kuhu investeerida, nii rahalistesse vahenditesse kui alternatiivsetesse väärtpaberitesse.
Avaldatud kell. 15:57