7 nõuannet, kuidas valida investeerimiseks sobiv ühisrahastusplatvormAjal, mil pankade pakutavad hoiuseintressid on nullilähedased ja isiklikud sissetulekud kasvavad, mõtlevad paljud sellele, kuhu võiks oma teenitud raha investeerida. Aina populaarsemaks muutuvad ühisrahastusplatvormid on üheks võimaluseks, kuidas investeerida nii väikesi kui ka suuremaid summasid, kuid õige platvormi leidmine võib tekitada paraja peavalu.  

Selgituseks, et põhimõtteliselt on kahte tüüpi platvorme. Üks nendest (vastastikuste laenude klassikaline versioon) avaldab teavet investeeringu saaja kohta ning investorid hääletavad oma rahaga, kas projekti investeerida või mitte. Kui investorid kokku panustavad vajamineva summa, projekt rahastatakse. Teine aga müüb juba rahastatud laene. Sel juhul on tavaliselt laenusaaja kohta palju vähem teavet, kuid sageli pakutakse tagasiostu võimalust, kui tagasimaksed viibivad. Mõned seda tüüpi platvormid pakuvad erinevate laenuandjate pakutavaid investeerimisvõimalusi (näiteks Mintos), samas kui teised võimaldavad investeerida ainult enda väljastatud laenudesse (näiteks Twino).  

Kuigi ühisrahastuse platvormid Baltimaades pakuvad sageli enam kui 10% tootlust aastas, võib investeerimine olla sama riskirohke kui minek miiniväljale, sest iga platvorm töötab pisut erineval põhimõttel. Siin on mõned kogemuspõhised näpunäited, kuidas valida, millisesse ühisrahastuse platvormi investeerida ja kas üldse investeerida. 

1. Ühisrahastuse platvormidesse investeerimine on soovitatav ainult siis, kui saate aru ja oskate analüüsida ettevõtete finantsandmeid. Analüüsioskus tuleb kasuks ka siis, kui plaanite investeerida ainult eraisikutele antud laenudesse. Ettevõtete finantsandmete analüüsimise vajadus saab ilmsiks ettevõtteid rahastavate platvormide kontekstis. Pidage meeles, et kui kavatsete investeerida tagasiostugarantiiga tarbimislaenudesse, peate teadma, kes tagasiostugarantiid pakub. Miks? Sest tagasiostugarantii seab investori tagatiseta võlausaldajaks antud ettevõtte bilansis. Sellest tulenevalt peab investor aru saama, kas tagasiostugarantii on väärtuslik ja kas seda saaks reaalselt kasutada, eriti majanduslanguse perioodil. Seetõttu võime nõuda investoritelt, kes soovivad ettevõtteid kaasrahastada Capitalia platvormil, et nad demonstreeriks oma finantsandmete analüüsimise oskusi.  

2. Teiseks, olge ettevaatlik platvormil toodud tootluste kalkulatsioonidega. Peaaegu alati pole see tõeline kasuminäitaja, kuna kasutatakse XIRR (laiendatud sisemise tootluse) valemit. See näitaja ei võta arvesse hilinenud makseid. Lisaks tuleb meeles pidada, et erinevalt pangahoiusest ei ole investeerimisplatvormile investeeritud raha kohe "välja võetav". See tähendab, et paratamatult võib platvormi kontol olla raha, mis ei teeni midagi. Samuti ei arvestata investeeringute valimise ja jälgimise ajakulu. Kindlasti tuleks uurida platvormi varasemat investeerimiskogemust ja statistikat. Kas ühisrahastuse platvormi halduril on usaldusväärne kogemus ja kas platvorm pakub piisavalt informatiivset statistikat? Sageli on ühisrahastuse platvormidel näidatud paljulubavad graafikud rahastatud projektide arvu ja summa kohta, kuid jäetakse avaldamata rahastatud portfelli kvaliteet. 

3. Valige välja üks platvorm, mida uurite põhjalikult detailideni välja, selle asemel, et investeerida mitmel erineval platvormil. Tähtis on uurida ka platvormi õigusliku alust. Mis põhimõttel platvormil investeerimine toimub, millised volitused antakse platvormi haldurile laenude maksmata jäämise korral või platvormi maksejõuetuse muutumise korral, millises riigis on platvorm registreeritud ja kas see on reguleeritud? Ideaalis tuleks enne lepingu sõlmimist konsulteerida juristiga. Peate saama ettekujutuse sellest, millised õiguslikke vahendeid kasutatakse finantseeritud laenu tagasinõudmisel või platvormi enda kohustustega seotud probleemide korral. 

4. Vähemalt sama oluline on platvormi toimimismudel ja motivatsioon. Enamasti toimivad platvormid kui kuulutuste stendid, jättes kogu riski ja vastutuse investeerimisotsuste tegemisel investoritele, isegi kui nad viitavad investeerimisvõimaluste kirjeldustes laenuandja usaldusväärsusele või muudele tulemustele. On aga olemas ka platvorme, sealhulgas Capitalia, mis panustavad igas projektis oma rahaga – viies sellega oma huvid investorite huvidega samale tasemele. Samuti tuleks hinnata platvormi jätkusuutlikkust. Ehkki lepingud võivad sisaldada ulatuslikke stsenaariume platvormi ebaõnnestumise kohta, on parem praktikas selliseid olukordi vältida ning eelnevalt kontrollida platvormi enda finantsandmeid. Kui antud info on peidetud või raskesti juurde pääsetav, on see kindel ohumärk. Seejärel jääb vaid üle kontrollida, kas platvormi tegevus on jätkusuutlik ka juhul, kui majanduslanguse ajal antakse välja vähem uusi laene ja ajakulu olemasolevate laenudega seoses suureneb. 

5. Samuti peate mõistma platvormi läbipaistvust ja eetikastandardeid. Oleme sageli näinud olukordi, kus ühisrahastuse platvormil finantseeritakse oma projekte või sidusettevõtteid, ilma investoritele selle kohta teavet avaldamast. Kuidas käitub platvorm, kui rahastatud laenu tagasimaksmisega on probleeme? Kas platvormi omanike või sidusettevõtete projekte jälgitakse samadel printsiipidel nagu teisi laene? Platvorm saab lihtsasti varjata oma tegelikke kasusaajaid teave avalikustamata jätmisel. Eelnimetatud olukorrad võivad olla kokkusattumused, kuid tihti on need märgiks, et investeerimist antud platvormil tuleks vältida. Mintos on hea näide platvormist, mis hoolitseb sihikindlalt avatud ja läbipaistva teabe olemasolu eest. 

6. Investeerimisel tasub meeles pidada, et kõrge tootlus tähendab kõrget riski. See valem töötab ilma eranditeta ja tihti kasvab riskitase kiiremini kui tootlus. Suure tootluse korral tuleks investeerida ettevaatlikumalt. Loomulikult võiks investeering ühisrahastusplatvormil olla vaid osa kogu investeerimisportfellist. 

7. Ja lõpetuseks – vältige refinantseerimist. Meie kogemus ettevõtete finantseerimise valdkonnas näitab, et raha laenata on lihtne, kuid selle tagasi saamine – see kajastab tõelist rahastamisvõimet. Projektid, mis nõuavad põhiosa ühekordset tagasimakset (inglise keeles "bullet loan"), põhinevad eeldusel, et mingil ajahetkel tulevikus saab isik või ettevõte vajalikud vahendid, et laen täies ulatuses tagasi maksta. Kui see eeldus maksetähtajaks ei realiseeru, kalduvad platvormid pakkuma investoritele samade projektide refinantseerimist. Oleme näinud juhtumeid, kus refinantseerimine toimub isegi kaheksandat korda. Aga mis siis saab, kui mingil põhjusel üheksandat korda laenu refinantseerimine ebaõnnestub?  

Kuigi Euroopas kehtivad ühtsed õigusaktid võivad finantseerimist edendada, platvormi toiminguid sujuvamaks muuta ja investeerimisega seotud riske vähendada, jäävad paljud ülaltoodud riskid alles ning investorid peavad ise põhjalikke uuringuid tegema. Olukordades, kus soovite siiski oma raha ühisrahastuse platvormi investeerida, kuid puudub aeg ja huvi taustinfosse süveneda, on parem pöörduda professionaalsete konsultantide poole, kes antud valdkonnas aitavad. 

Avaldatud kell. 10:00