3 kontrollküsimust väikeettevõtte finantseerimiseks


Kuigi ärilaen taotlevate ettevõtete sisu ja suurus varieerub, on teatud kindlad kriteeriumid, mida alati jälgida tuleb. 3 peamist ülesannet enne laenu taotlemist:

1. Anna laenamise vajadusele selge, läbipaistev ja aus põhjendus
Kui ärilaenu saamist põhjendatakse ebamäärase vastusega, mis ei kõla loogiliselt, siis on keeldumine enam kui tõenäoline. Sellest järeldub, et laenusaaja pole krediidivõimeline ning kasutab raha ebamõistlikult.
 
2. Pane kogu vajalik dokumentatsioon juba varem kokku
Iga laenuandja, küsib sama infot, seal hulgas pangakonto väljavõtet ja finantsaruandeid.
Seega on igati abiks kui ettevõtjal on vajalikud dokumendid juba PDF formaadis arvutisse salvestatud. Nii on osapoolte vaheline ebavajalik ja aegavõttev infovahetus välistatud.
 
3. Korrasta krediidikäitumise ajalugu
Laenutaotlejad peaksid enne avalduse saatmist kriitiliselt oma krediidikäitumise ajaloo üle vaatama ja võimalusel korda tegema, sest see võib otsustavalt mõjutada ärilaenu saamist või väljastatava laenu tingimusi suuruse ning hinna poolest. Kas ettevõttel on kehtivaid maksuvõlgu? Kas on muid viivitusi, näiteks arvete tähtaegsel tasumisel? Ole valmis veenvalt põhjendama. Hea uudis on see, et negatiivne krediidiajalugu on võimalik korda teha. Täida oma üles jäänud kohustused ja lase negatiivne info registritest eemaldada. See kõik on vajalik ja tasub vaeva nägemist.
 
Avaldatud kell. 13:41