Vienkārši par uzņēmuma novērtēšanu

Darbojoties riska kapitāla jomā, uzņēmuma vērtības noteikšana ir regulāra nodarbe. Katru reizi, kad tiek piedāvāts ieguldījums uzņēmumā pretim saņemot kompānijas daļas, mēs veicam aplēsi par uzņēmuma tagadējo "tirgus" vērtību. No šīs aplēstās vērtības arī izriet daļu proporcija, ko mēs vēlamies iegūt uzņēmumā. Tāpat, mēs regulāri (parasti reizi ceturksnī) ziņojam mūsu investoriem par ieguldījuma portfeļa uzņēmumu darbību, tajā skaitā veicot aplēsi par to uzņēmumu patreizējo vērtību, kuros mēs esam veikuši ieguldījumus. Kā tad mēs nosākam uzņēmumu tirgus vērtības situācijās, kad "tirgus" (piemēram, rīgas fondu biržas) šī uzņēmuma daļām/akcijām ne-eksistē?
 

Fundamentāli uzņēmuma vērtību veido tikai divi faktori - peļņa un peļņas izaugsme. Jo lielāka ir peļņa tagad un jo straujāk tā var augt nākotnē, jo lielāku vērtību uzņēmumam redz investors. Tā kā investors novērtē uzņēmumu ar skatu uz nākotni (kādu peļņu un peļņas izaugsmi uzņēmums sasniegs nākošajos gados) tad uzņēmuma vērtība ir tieši atkarīga no kompānijas spējas pārliecināt par nākotnes peļņas iespējām. Un nekas nepārliecina labāk kā vēsturisks pierādījums.
 

Izejot no šādas vienkāršas racionalitātes, investori piešķirs mazāku vērtību, ja (i) uzņēmums nepelna, (ii) uzņēmuma peļņa ir svārstīga/riskanta (atkarīga no pāris kritiskiem un grūti kontrolējamiem apstākļiem) (iii) uzņēmums nevar norādīt uz vēsturisku peļņas izaugsmi un skaidri pārliecināt par nākotnes peļņas izaugsmes iespējām.

Praksē daudzi investori izmanto vienkāršu formulu, lai indikatīvi noteiktu uzņēmumu vērtību. Šī formula izriet no PEG (price-earnings to growth) koeficienta un izpaužas sekojoši:

"Uzņēmuma vērtība = uzņēmuma peļņa reiz nākotnes peļņas izaugsme"

Par piemēru, izmantošu šo formulu, lai aplēstu rīgas fondu biržā listēto uzņēmumu Grindex. Kompānija pēdējos 12 mēnešos ir nopelnījusi LVL 6,731t. Pēdējos divus gadus uzņēmums ir demonstrējis vidējo peļņas izaugsmes rādītāju 17% gadā. Pieņemot, ka nākotnē kompānija spēs audzēt peļņu ar 10% gada izaugsmi,

"Grindex vērtība = LVL 6,731t reiz 10 = LVL 60,73 miljoni jeb LVL 7.02 par vienu akciju"

Tā kā Grindex cena rīgas fondu biržā pašreiz (Jūn 25) ir LVL 2.72 tad investori izrāda neticību vai nu uzņēmuma spējai atkārtot iepriekš sasniegtos peļņas rādītājus, vai prognozē mazāku peļņas izaugsmes iespēju (vai abiem).

Rakstu ievietoja plkst. 07:13