Riska aizdevums jeb veids kā izvairīties no uzņēmuma daļu zaudēšanasDažādās attīstības fāzēs uzņēmumi var piesaistīt naudu biznesam dažādos veidos. Viens no jauno uzņēmumu jeb start-up finansējuma piesaistes ceļiem ir riska aizdevuma (no angļu valoda “venture debt”) izmantošana. Riska aizdevums ir finanšu instruments, ar kura palīdzību uzņēmējs var izvairīties no kompānijas daļu zaudēšanas, kas notiktu, ja tiktu piesaistīts riska kapitāls, biznesa eņģelis vai cits pašu kapitāla investors. Kā izsaka finansējuma nosaukums – riska aizdevējs neprasa daļas uzņēmumā, bet slēdz aizdevuma līgumu ar atmaksas grafiku, kas ir pielāgots uzņēmuma spējai šo aizdevumu atgriezt. Piemēram, aizdevuma atgriešana var tikt sasaistīta ar uzņēmuma apgrozījumu – jo labāk uzņēmumam iet (un lielākus līdzekļus apgroza), jo ātrāk aizdevums tiek atgriezts. Tāpat, aizdevuma atmaksa var būt saistīta ar nākošās kārta riska kapitāla piesaisti. 

Tomēr ne visi jaunie uzņēmumi atbilst riska aizdevuma piešķiršanas kritērijiem, līdz ar to ir svarīgi minēt prasības, kuras nepieciešams ievērot, lai veiksmīgi pieteiktos un saņemtu riska aizdevumu. Riska aizdevums ir piemērotāks uzņēmumiem ar skaidri prognozējamu darbības potenciālu. Tāpat riska aizdevums ir labi izmantojams situācijās, kad par šī aizdevuma līdzekļiem tiktu iegādāti aktīvi, kas uzreiz nestu papildus ienākumus. Ja riska kapitālisti izvērtē ieguldījumu uzņēmumā, balstoties uz kompānijas potenciālu ātri un plaši izaugt, tad riska aizdevēji vērtē naudas plūsmas stabilitāti un prognozējamību. 

Riska aizdevumu ir vērts arī piesaistīt kopā ar riska kapitālu. Šādā veidā uzņēmums iegūst gan vairāk līdzekļus uzņēmuma attīstībai, gan mazina nepieciešamību “dalīties” ar pārāk daudz uzņēmuma daļām.  Pieredze ASV rāda, ka jaunuzņēmumi vidēji piesaista riska aizdevumu 20-30% apmērā no riska kapitāla ieguldījumu. Piesaistītā aizdevuma apmēru ir vērts piesardzīgi samērot, lai regulārie procentu vai amortizācijas maksājumi pārlieku nenoslogo uzņēmuma naudas plūsmu. 

Piemēram, ja uzņēmumam paredzēts papildus attīstībai nepieciešamais kapitāls ir EUR 500,000 un par šo summu ir atrast riska kapitāla investors, kas ir gatavs šo ieguldījumu veikt, pretim saņemot 40% no uzņēmuma daļām. Ja šo riska kapitāla investīciju samazinātu uz EUR 300,000 tūkstošiem un pārējos līdzekļus iegūtu no riska aizdevēja kā kredītu uzņēmumam, tad īpašnieki riska kapitālistam varētu piedāvāt proporcionāli mazāk daļas sabiedrībā jeb 24%. 

Latvijā riska aizdevumus piedāvā vadošais alternatīvais finansētājs Capitalia, kā arī dažkārt paši riska kapitāla fondi un biznesa eņģeļi
Rakstu ievietoja plkst. 17:52