Capitalia nostiprinās nekustamo īpašumu attīstības projektu finansēšanā.

Par spīti pērn pieaugušajām būvniecības pakalpojumu un materiālu izmaksām aktivitāte nekustamo īpašumu attīstības segmentā nav mazinājusies. Banku piesardzība un attīstītāju prasības pēc ātrāka un elastīgāka finansējuma paver plašākas iespējas alternatīvā finansējuma sniedzējiem. Sākot ar pirmajiem projektiem 2022. gada sākumā, arvien biežāk vietējie nekustamo īpašumu attīstības projekti nonāk tieši finanšu uzņēmuma Capitalia portfelī.

Visbiežāk finansē dzīvokļu namus un privātmāju apbūves gabalu attīstību.
Nekustamo īpašumu attīstīšana ietver plašu projektu spektru, sākot ar neliela zemes īpašuma sadalīšanu apbūves gabalos līdz pat apjomīgu daudzdzīvokļu namu kompleksu būvniecībai. Līdz šim Capitalia specializējusies salīdzinoši nelielu projektu finansēšanā, kur nepieciešamais kredīts ir līdz EUR 500,000 pret nekustamā īpašuma ķīlu. Aizdevumu atmaksai Capitalia piedāvā elastīgas opcijas, pamatsummas atmaksu piesaistot dzīvokļu vai zemes gabalu realizācijai, nosakot individuāli pielāgotu formulu katram projektam, ko atzinīgi novērtē mūsu klienti.

Apjomīgi projekti nereti ietver arī augstākus būvniecības, inflācijas un finansējuma riskus, tādēļ savu mērogu Capitalia audzē pakāpeniski. Kapitāla intensitātes un garo projektu realizēšanas termiņu dēļ apjomīgu projektu finansēšanai vairāk piemērots būs banku vai investīciju fondu finansējums. Arī īres namu finansēšanai ilgtermiņā piemērotāks būs banku finansējums zemākas procentu likmes dēļ, taču Capitalia kredīts var noderēt tieši būvniecības fāzē līdz darbu pabeigšanai. Jāpiemin, ka banka visticamāk piedāvās labākus ilgtermiņa aizdevuma nosacījumus, ja objekts jau ir pabeigts un nodots ekspluatācijā, tādēļ īres namu attīstīšanai nereti sākotnēji izmanto alternatīvo finansējumu, pēcāk to refinansējot uz banku.

Labprāt finansē arī reģionālus projektus.
Kopš Capitalia uzsāka attīstības projektu finansēšanu, arvien lielāka interese tiek saņemta no reģionāliem attīstītājiem Liepājā, Valmieras novadā, Salaspilī un citās pilsētās. Piemēram, kopš 2022. gada marta Capitalia vairākās kārtās ir finansējusi  „Lion estate” projektus, kurš darbojas Liepājas pusē. Savukārt aprīlī Capitalia izsniedza aizdevumu Valmieras novada projekta „Smailes” realizācijai, kur būvniecības darbi jau ir pabeigti un pašlaik veiksmīgi noris dzīvokļu realizācija. Reģionālie projekti nereti ir mazāka apjoma, kas attiecīgi ietver arī mazāk risku gan būvniecības procesā, gan finansējuma piesaistē. Reģionā jauno projektu īpatsvars ir daudz zemāks nekā Rīgas apkārtnē, kā rezultātā pieprasījums pēc dzīvokļiem jaunuzceltās vai renovētās mājās ir tikpat augsts, kas paver lieliskas izaugsmes iespējas arī mazākiem attīstītājiem reģionā.


 
Ērta finansējuma apgūšana ir būtiska priekšrocības.
Kopš Eiropā sākušies ģeopolitiski saasinājumi, banku pieeja kreditēšanai ir kļuvusi vēl piesardzīgāka un konservatīvāka. Lai saņemtu bankas finansējumu nekustamā īpašuma attīstībai, uzņēmējam jānodrošina sava līdzdalība vismaz 30-40% apmērā no kopējās projekta summas. Turklāt papildus summas saņemšana neparedzētu izmaksu segšanai nereti ir ļoti sarežģīta vai pat neiespējama. Tāpat arī bankas priekšroku dod projektu attīstīšanai Rīgā vai tās apkārtnē, kamēr reģionāli projekti tiek uzskatīti par potenciāli mazāk likvīdiem un ienesīgiem. Alternatīvo finansētāju pieeja ir elastīgāka ar zemākām uzņēmēja finansiālās līdzdalības un nodrošinājuma prasībām. Tāpat arī finansējums ir saņemams ātrāk nekā komercbankās. Neparedzētu izmaksu gadījumā ir iespējams operatīvāk vienoties par korekcijām finansējuma summā un saņemt papildus nekustamā īpašuma kredītu, ja nepieciešams. Visi šie aspekti rezultējas raitākā projekta izpildē un savlaicīgā objekta pārdošanā. Kaut arī banku procentu likmes ir zemākas, bieži savlaicīgāka projekta pabeigšana var kompensēt procentu izmaksu starpību, kas rodas, izmantojot dārgāku, bet ātrāk apgūstamu finansējumu.Bez veiktiem priekšdarbiem un sava kapitāla neiztikt.
Svarīgi, ka visā projekta izpildes laikā aizdevēja interesēs ir uzturēt veselīgu aizdevuma summas un objekta - nekustamā īpašuma - vērtības attiecību (loan-to-value jeb LTV). Tas nozīmē, ka attīstītājiem jārēķinās arī ar sava kapitāla ieguldīšanu projekta realizācijā. Lieliski, ja zemes īpašums, uz kura ir plānots veikt būvdarbus, jau ir uzņēmēja īpašumā, ir veikti būvlaukuma sagatavošanas darbi un saņemtas visas nepieciešamās atļaujas. Tad kredīts pret nekustmā īpašuma ķīlu būs ar pievilcīgāku procentu likmi. Sarežģītāk, ja uzņēmējs vēlas realizēt projektu „no nulles”, kur nepieciešams kredīts arī pirmajam solim -  nekustamā īpašuma iegādei. Šāds projekts agrāk vai vēlāk sasniegs aizdevuma-nodrošinājuma proporciju, pie kuras finansētājs vairs nebūs gatavs izsniegt finansējumu būvdarbu turpināšanai. Ieteicamā sava līdzdalība ir 20-30% apmērā no kopējām izmaksām, kas ne tikai nomierina aizdevējus, bet paredz arī nelielu rezervi neplānotu izmaksu segšanai. Pienācīgai projekta sagatavošanai ir liela nozīme veiksmīgai finansējuma saņemšanai, kas liecina par attīstītāja profesionalitāti un darba ētiku.

 „Neskatoties uz materiālu cenu un īpašumu tirgus izmaiņām, Capitalia labprāt iesaistās nekustamo īpašumu attīstības projektos, palīdzot veidot dzīvojamo fondu ne tikai Rīgas apkārtnē, bet arī mazākās Latvijas pilsētās. Kopā ar mūsu klientiem ļoti lepojamies ar līdz šim finansētajiem projektiem un aktīvi lūkojam pēc iespējām iesaistīties jaunu projektu realizēšanā,” atzīmē Capitalia Finansēšanas nodaļas vadītājs Artūrs Soročenkovs.
Rakstu ievietoja plkst. 16:59