Tegevusjuhend

Koostöös Capitaliaga laenuprojektide käivitamise, läbiviimise ja juhtimise tegevusjuhend

Registreerimine laenuandjana

Kõik Euroopa majanduspiirkonna residentidest füüsilised või juriidilised isikud võivad registreeruda laenuandjana. Registreerimisprotsessi käigus palume avaldada kontaktteavet ning esitada isikut tõendavaid dokumente. Hetkel toimub uute laenuandjate registreerimine ainult kutsetega, mida saavad saata registreeritud liikmed või Capitalia.

Ettevõtete hindamine

Iga laenuandmisvõimaluse kohta on saadaval teave ettevõtte tegevuse, esitatud tagatise, finantstulemuste, riskianalüüsi ja muude näitajate kohta. Lisaks sellele võib taotleda iga projekti kohta lisateavet, pöördudes Capitalia esindaja poole, nagu on kirjeldatud iga laenuvõimaluse kirjelduse lõpus. Kõik kaasrahastatavad projektid avaldatakse platvormis olekuga „Algav“ üks tööpäev enne kaasrahastamise kampaania algust. Tavalised laenulepingu vormid on saadaval siin - Laenuleping / Faktooringuleping.

Uute projektide kirjastamine

Kõik laenuvõimalused, mida saab kaasrahastada koos Capitaliaga, avaldatakse Capitalia veebisaidil jaotises Laenuvõimalused. Projektid, mis on väiksemad kui 55 000 eurot, avaldatakse iga päev ja investeeringuteks avatakse kell 11:00 (Baltikumi aja järgi) ilma eraldi e-posti teadeteta. Suuremad projektid saadetakse elektrooniliselt e-posti teel üks tööpäev enne investeeringute avamist (avamine toimub samuti alati kell 11:00 Baltikumi aja järgi).

Laenuandmine

Pärast investeerimisprojekti hindamist saab iga laenuandja projekti profiili paremas servas ära näidata ettevõtte kaasrahastamise summa. Minimaalne kaasrahastamise summa on 1000 eurot. Mõnel juhul võib Capitalia piirata maksimaalset laenusummat, mida üks laenuandja võib projekti panustada. Järgmise sammuna saadetakse laenuandja registreeritud e-posti aadressile teave tehingu sõlmimiseks vajalike ülekandeandmetega. Rahaülekanne Capitalia näidatud pangakontole tuleb teha 48 tunni jooksul. Kui Capitalia on raha kätte saanud, saab laenuandja e-posti teel automaatse kinnituse.

Rahastus antakse ettevõttele tingimusel, et kaasrahastajatelt saadakse kogu taotletav rahastus projekti kirjelduses märgitud aja jooksul. Kui rahastus on edukalt kaasatud, sõlmib Capitalia ettevõttega laenulepingu ja saadab kõikidele laenuandjatele e-kirja tehingu sõlmimise kohta. Igale laenuandjale kuulub proportsionaalne osa ettevõttele väljastatud laenust. Vastavalt meie kasutustingimustele annavad laenuandjad Capitaliale volitused sõlmida laenuleping, teostada pandi registreerimine, tagada laenu seire, maksete jagamine ja muud vajalikud toimingud.

Kui projekt ei saa taotletavat rahastust kokku, siis saadetakse kõik saadud ülekanded ühe tööpäeva jooksul laenuandjatele tagasi.

Laenu tagasimaksmine

Rahastatud ettevõtted kannavad kõik maksed vastavalt allkirjastatud lepingule üle Capitalia pangakontole. Pärast makse kättesaamist jagab Capitalia vahendid ja kannab raha üle laenuandjate pangakontodele.

Laenuandmed ja -juhtimine

Laenuandjad saavad vaadata andmeid kõigi sõlmitud lepingute, laekumiste ja kavandatud maksete kohta ning muud teavet iga laenuandmise võimaluse kohta Capitalia kodulehel alajaotuses „Minu laenud“ (nõuab sisselogimist). Lisaks saab iga laenuandja vaadata alajaotist „Konto väljavõte“, kus on näha kaasrahastamisega seotud rahavood valitud ajavahemike lõikes.

Kontoteabe muutmine

Laenuandjad saavad muuta oma konto teavet alajaotises „Minu profiil“. Elukohariigi, pangakonto andmete või muu teabe muudatuste korral võib osutuda vajalikuks korduv isikutuvastus.

Tasud

Kaasrahastamise teenust pakutakse laenuandjatele tasuta. Capitalia nõuab rahastatavalt ettevõttelt tasu, mis ulatub 1–5 protsendini rahastuse kogusummast lisaks tavapärasele laenujälgimise ja haldustasule, mis lisandub intressimaksetele. Kõik Capitalia tasud ja intressid laenuvõtjale on avalikustatud igas projektis jaotises KAPITALIA HUVIDE AVALIKUSTAMINE, sealhulgas Capitalia minimaalne investeerimiskohustus projektis.

Maksud

Ettevõtetele laenu andmisest saadava tulu suhtes võib sõltuvalt laenuandja maksuresidentsusest olla kohaldatav eraisiku ja ettevõtte tulumaks. Kõik laenuandjatele sooritatavad ülekanded on brutosummad, s.t Capitalia ei pea kinni mingeid maksusummasid. Capitalia palub kõigil investoritel iseseisvalt küsida suuniseid kohaldatavate maksude arvutamiseks ja maksmiseks, konsulteerides vajadusel pädevate nõustajatega.

Konto tüübid

Capitaliaga ettevõtete kaasrahastamiseks on kahte tüüpi kontosid - Standard ja Prime. Registreerimisel määratakse standardkonto olek automaatselt. Iga investor saab endale Prime-konto, mis pakub mitmeid eeliseid. Üksikasjad eeliste kohta ja info Prime-konto saamise kohta leiate Capitalia avalehel jaotises Konto tüübid (nõuab sisselogimist).

Teave hilinenud laenude kohta

Finantseeritud projektide uudised ja värskendused avaldatakse päeva lõpuks igal esmaspäeval (st kui on uudiseid). Värskendused on nähtavad Capitalia avalehe valiku projekti jaotises Minu laenud (nõuab sisselogimist). Värskemate värskenduste nägemiseks logige esmaspäeva õhtul või teisipäeval sisse meie platvormile.