Projekti finantseerimine kogenud ja kasumlikule ehitusettevõttele (II)

Käesolev tekst on automaatselt tõlgitud. Originaal teksti nägemiseks klõpsake siia
Kokkuvõte

2010. aastal asutatud Ettevõte on spetsialiseerunud ehitusprojektide juhtimisele ning insenervõrkude projekteerimisele ja ehitamisele. Ettevõte töötab nii peaehitaja kui ka alltöövõtjana, osaledes riigihangetel ning pakkudes teenuseid Läti ja Euroopa suurtele ehitusfirmadele. Ettevõte ehitab ise insener- ja elektrivõrke, samas kui enamiku muude ehitustööde teostamine toimub allhanke korras. Lisaks on seotud ettevõtted, kes pakuvad osaliselt vajalikku tööjõudu. Ettevõttes ja sellega seotud ettevõtetes kokku töötab ligikaudu 50 inimest.

Ettevõte on lõpetanud planeerimistööd ja alustanud aktiivseid ehitustöid suures riigieelarvelises ehitusprojektis maksumusega 3,2 mln eurot. Ettevõte on tasunud lepingu täitmiseks nõutava tagatisraha 220 000 eurot, külmutades oma käibekapitali 9 kuuks kuni projekti valmimiseni Seetõttu taotleb Ettevõte 12 kuuks käibekapitali finantseerimist 138 240 eurot materjalide ostmiseks, arveldamiseks tarnijatele ja töötajatele ning teostada ehitusprojekti. Investoritele pakutakse 12,6% aastast intressimäära (1,05% kuus) koos igakuise amortisatsioonigraafikuga. Laen on tagatud kommertspandiga Seltsi varadele bilansilise väärtusega 2 473 223 eurot . Lisaks annavad laenule garantii ka omanik ja 2 seotud ettevõtet . Projekti riskihinnang on C (78 100-st) .

Investeeringute peamised punktid

On mitmeid tegureid, mis muudavad laenu andmise ettevõttele atraktiivseks võimaluseks ja peamised neist on järgmised:

  • Laen on tagatud kommertspandiga Seltsi varadele bilansilise väärtusega 2 473 223 eurot .
  • Omanik ja 2 seotud ettevõtet annavad laenule garantii .
  • Ettevõte omab üle 10-aastast kogemust ehitusvaldkonnas ning on alates asutamisest olnud igal aastal kasumlik.
  • Laenu tagasimakse on peamiselt seotud konkreetse projekti elluviimisega kogumaksumusega 3,2 miljonit eurot.
  • Ettevõte on hea maksedistsipliiniga Capitalia aktiivne klient .
ID 16814-3-LV
Valdkond Ehitus
Riik Läti
Laenu liik Ärilaen
Tähtaeg 12 kuud
Oodatud tootlus 12.6%
Intressi makse Igakuine
Amortiseerimine Igakuine
Riskitase C (78 out of 100)
Isiklik käendus Omanikult ja 2
seotud firmalt
Tagatis Kommertspant seltsi
varale bilansilise
väärtusega
2,473,223 eurot
Capitalia kaasrahastus 4240
Eesmärk 138240
Edukalt rahastatud
See laen on juba rahastatud.
Kas jäi see vahele? Palun lugege lisateavet Advised konto teenuse kohta või seadistage Autoinvest funktsiooni