Core Management ir Capitalia susijungimas

Finansinių ir investicinių konsultacijų įmonė Core Management ir finansų įmonė Capitalia skelbia susijungimą. Iki susijungimo pagrindinės Core Management verslo sritys buvo prijungtos prie Capitalia įmonių grupės. Tiek susijungimo metu, tiek ir po jo abiejų įmonių prieš tai prisiimti įsipareigojimai ir sudarytos sutartys toliau vykdomos iki galutinio jų užbaigimo.

Susijungimu siekiama pagerinti įmonių konkurencingumą stiprinant įmonių išteklius ir klientų bazę. Šios dvi bendrovės sujungia savo patirtį ir galės pateikti platesnį verslo paslaugų portfelį, suteikiant mažoms ir vidutinėms įmonėms finansavimą, ir aukščiausios kokybės verslo ir finansų konsultacijas.

Pāvels Šnejersons, Core Management partneris sako: „Core Management ir Capitalia jau seniai bendradarbiavo įgyvendinant projektus, todėl susijungimas yra sekantis žingsnis link kokybiško abiejų bendrovių augimo. Capitalia valdybos narys Juris Grišins papildo:  „Susijungimas padės rasti geriausius sprendimus panaudojant abiejų įmonių sukauptą patirtį ir praktiką. Taip pat Capitalia turės daugiau galimybių patenkinti klientų paklausą įmonių finansų sektoriuje ir teikti visapusiškas verslo valdymo konsultacijas.“

Pagal susijungimo sandorio sąlygas Core Management buvęs partneris Pāvels Šnejersons taps Capitalia partneriu ir verslo sandorių padalinio direktoriumi. Capitalia toliau bus atsakinga už finansines konsultacijas ir paskolų verslui portfelį, o taip pat ir įmonių restruktūrizavimo, kapitalo pritraukimo, verslo pirkimo ir pardavimo klausimus. Nauja struktūra įsigalioja nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio.
Paskelbė laiku. 02:46