Skundų nagrinėjimas

Paskutinį kartą keista: Jan 4, 2024

Skundų pateikimas

Projekto savininkas arba investuotojas gali pateikti skundą pateikdamas užpildytą skundo formą, kurią galima rasti "Capitalia" interneto svetainėje adresu info@capitalia.com, paskambinęs biuro telefonu, apsilankęs "Capitalia" biure arba nusiuntęs elektroninį laišką klientą administruojančiam "Capitalia" specialistui. Skundą galima pateikti bet kuria skundo pateikėjui suprantama kalba, kuria yra parengtas Pagrindinės investavimo informacijos lapas. Skunde turi būti nurodyta:


Projektų savininkai ir Investuotojai gali pateikti skundus dėl "Capitalia" paslaugų nemokamai. Pateiktus skundus "Capitalia" taip pat peržiūri ir nagrinėja nemokamai.

Jei skundas yra susijęs su "Capitalia" paslaugomis ir yra pateiktas reikiama forma, tačiau trūksta tam tikros informacijos ar įrodymų iš skundo pateikėjo, "Capitalia" paprašys šios informacijos iš skundo pateikėjo, kad galėtų pateikti konkretų atsakymą į skundą.

Skundų nagrinėjimas

Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo "Capitalia" išsiunčia skundo pateikėjui pranešimą, kad skundas gautas ir kad atsakymas bus pateiktas per 30 dienų nuo skundo gavimo. Pranešime taip pat bus nurodyti už skundo sprendimą atsakingo asmens kontaktiniai duomenys.

Capitalia sieks išspręsti visus skundus per 30 dienų. Jei dėl objektyvių priežasčių "Capitalia" negali pateikti atsakymo per 30 dienų, "Capitalia" turi teisę pratęsti atsakymo terminą, informuodama skundo pareiškėją apie pratęsimą ir jo priežastis. Bendras atsakymo terminas negali būti ilgesnis nei 60 dienų nuo skundo pateikimo.

Atsakymas skundo pareiškėjui siunčiamas elektroniniu paštu skunde nurodytu adresu arba raštu, jei to prašoma skunde. Atsakyme pateikiamas sprendimo pagrindimas ir, jei taikytina, alternatyvos, kuriomis galima pasinaudoti nagrinėjant skundą.