Capitalia pirmoji Baltijos šalių įmonė dalyvavusi mikrokreditų mokymuose

Finansų ir investicijų įmonei Capitalia 2012 m. gruodžio 15 d. prasidėjo Europos investicijų fondo (EIF) iniciatyvos JASMINE mokymų programa. Dar 2012 m. pavasarį Capitalia buvo pasirinkta kaip viena iš mikrokreditų institucijų, kurioms bus teikiama techninė pagalba ir mokymai. Ši iniciatyva nuo 2010 metų suteikė techninę pagalbą jau 49 mikrokredito įmonėms Europoje, o Capitalia yra pirmoji paramą gaunanti įmonė Baltijos šalyse.

JASMINE (Bendrieji veiksmai mikrofinansų institucijoms Europoje remti, angl. „Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe“) paskirtis – teikti pagalbą ir finansinę paramą nebankiniams mikrokreditų teikėjams ir padėti jiems gerinti veiklos kokybę, plėstis ir tapti tvariais. Iniciatyva JASMINE taip pat siekiama skatinti gerąją patirtį mikrokreditų srityje ir parengti mikrokreditų institucijų gero elgesio kodeksą. Iniciatyvos programa yra prieinama konkurso tvarka atrinktoms mikrokreditų institucijoms Europoje ir bus baigta 2013 m.
 
JASMINE iniciatyvos programa turi dvi stadijas. Pirmame etape MicroFinanza Rating įvertina išrinktųjų MFĮ (mikrofinansų įmonių) struktūrą, organizaciją ir veiklą ir (arba) nustato jų problemas. Antrajame etape atlikus vertinimą ir (arba) reitingavimą, išrinktųjų MFĮ darbuotojus ir vadovus, atsižvelgdami į jų poreikius, moko Microfinance Cenre (MFC) konsultavimo specialistai.
 
Mokymo vadovas Aldona Rutkowska, MFC: "Projektas jungia įmonės vertinimą ir atitinkamai individualų mikrokredito įstaigos tikslingą mokymų planą siekiant pagerinti įmonės veiklos rezultatus. Mūsų specialistai pagal Capitalia įvertinimą pritaikė programas, konkrečiai orientuotas vertinimo metu nustatytus įmonės trūkumus."
"Ši iniciatyva mums atvėrė platų požiūrį į mikrokreditų sektorių Europoje, o praktiniai patarimai kasdieniam procesų tobulinimui taip pat įkvėpė mus tęsti paslaugų plėtrą Lietuvoje ir Latvijoje. Mes vertiname galimybę susipažinti su mikrokreditų institucijų patirtimi ir gauti šios srities ekspertų patarimus. Informacija ir žinios gautos iš mokymų parodė, kad mikrokreditai yra sudėtingas sektorius ir Baltijos šalyse turi didelį plėtros potencialą ", sako Capitalia valdybos narys Juris Grišins.
Paskelbė laiku. 11:35