6 apskaitos formulės, kurias turėtų žinoti kiekvienas verslininkasDaugelis smulkaus verslo savininkų yra linkę finansinius reikalus tvarkyti patys, atsisakydami buhalterio. Jei patenkate į pastarųjų kategoriją, pateikiame jums keletą standartinių apskaitos formulių, kurias turėtumėte žinoti. Šios formulės yra laikomos universaliomis ir tinka bet kuriam verslui. Gauti apskaičiavimai padės geriau suprasti verslo būklę, stipriąsias ir silpnąsias puses, bei apsispręsti ar paskola įmonei būtų tinkamiausias sprendimas finansavimo pritraukimui
 
1. Apskaitos lygtis
Lygtis: (Turtas = Įsipareigojimai + Nuosavas kapitalas)
 
Ką tai reiškia:
 • Turtas yra viskas ką jūsų įmonė valdo, įskaitant nekilnojamąjį turtą, pinigus, atsargas ir įrangą.
 • Įsipareigojimai yra skolos, kurias turite sumokėti, įskaitant tokius dalykus kaip nuomos mokėjimai, prekybos sąskaitos, mokesčiai ir kt.
 • Nuosavas kapitalas yra bendrovės dalis, kuri iš tikrųjų priklauso savininkui.
 
2. Grynosios pajamos
Lygtis: (Grynosios pajamos= Pajamos - Išlaidos)
 
Ką tai reiškia:
 • Pajamos yra pardavimo ar kitos įplaukos į jūsų įmonę.
 • Išlaidos yra sąnaudos, susijusios su pardavimu.
 • Atėmus išlaidas iš pajamų, galite apskaičiuoti savo grynąjį pelną. Tai yra pinigai, kuriuos uždirbote. Gali būti, kad šis skaičius įmonės augimo etape bus neigiamas.
 
3. Lūžio taškas
Lygtis: (Lūžio taško apimtis = Pastovūs kaštai/ Pardavimo kaina - Kintamoji vieneto pagaminimo kaina)
 
Ką tai reiškia:
 • Pastovūs kaštai tai išlaidos, kurių dydis yra pastovus ir nepriklauso nuo gaminamos produkcijos kiekio, pavyzdžiui, nuoma, draudimas, darbuotojų atlyginimai.
 • Pardavimo kaina yra mažmeninė kaina, už kurią parduodate savo produktus ar paslaugas.
 • Kintamoji vieneto pagaminimo kaina yra suma, parodanti kiek kainuoja pagaminti jūsų produktą.
 • Lūžio taško analizė parodo kokia turi būti minimali gaminio pardavimų apimtis, kad įmonės veikla nebūtų nuostolinga.
 
4. Pinigų santykis
Lygtis: (Pinigų santykis = Pinigai / Trumpalaikiai įsipareigojimai)
 
Ką tai reiškia:
 • Tai parodo kiek pinigų įmonė šiuo metu turi.
 • Grynieji pinigai yra jūsų turimų pinigų suma. Tai gali būti faktiniai pinigai ir pinigų ekvivalentai (pavyzdžiui, labai likvidūs investiciniai vertybiniai popieriai).
 • Trumpalaikiai įsipareigojimai yra einamosios skolos, kurias įmonė patyrė.
 • Šis santykis parodo, kaip gerai jūsų verslas gali atsiskaityti už einamuosius įsipareigojimus. Šiuo atveju, kuo didesnis skaičius, tuo sveikesnė jūsų įmonė, o tai reiškia, kad paskolos verslui būtų labiau prieinamos.
 
5. Pelno marža
Lygtis: (Pelno marža = Grynosios pajamos/ Pardavimai)
 
Ką tai reiškia:
 • Grynosios pajamos yra bendra pinigų suma, kurią jūsų verslas uždirbo, atskaičius patirtas išlaidas.
 • Pardavimai yra bendra jūsų sugeneruotų pardavimų suma.
 • Padalinus grynąsias pajamas iš pardavimų, gausite pelno maržą. Didelė pelno marža rodo labai sveiką įmonės būklę. Maža pelno marža gali parodyti, kad įmonė yra nesėkminga, bet taip pat gali reikšti ir tai, kad jūsų įmonė nesugeba tinkamai valdyti savo sąnaudų. Atminkite, kad jūsų grynosios pajamos yra visos jūsų pajamos, atėmus jūsų išlaidas. Jei turite dideles pardavimų pajamas, tačiau pelno marža vis tiek yra maža, peržiūrėkite rodiklius, kurie sudaro jūsų grynąsias pajamas.
 
6. Skolos ir Nuosavybės santykis
Lygtis: (Skolos ir Nuosavybės santykis = Skolos / Nuosavas kapitalas)
 
Ką tai reiškia:
 • Skolos tai yra visi įsipareigojimai, kuriuos turite sumokėti trečioms šalims, pvz., paskolos ar palūkanų mokėjimai.
 • Nuosavas kapitalas parodo kokia įmonės dalis iš tikrųjų priklauso savininkui. Kitaip tariant, tai yra pinigų suma, kurią savininkas investuoja į savo įmonę.
 • Didelis skolos ir nuosavybės santykis parodo, kad didelė jūsų įmonės finansavimo dalis yra iš išorės šaltinių, pavyzdžiui, bankų. Jei bandote gauti paskola verslui arba pritraukti investuotojų, dėl didelio skolos ir nuosavybės santykio tai gali būti sunkiau įgyvendinama.
 
Yra daugybė apskaitos formulių, kurias galite naudoti, tačiau šios šešios yra populiariausios. Naudinga žinoti šias formules net ir tuo atveju, jei neketinate tvarkyti savo apskaitos. Kuo daugiau žinių turite apie savo finansus, tuo geriau galite valdyti savo verslą.
Paskelbė laiku. 11:22