Naujienų kategorija "Ryšiai su investuotojais"

Neaudituota 2020 m. finansinė atskaitomybė

28.01.2021
2020 m. „Capitalia“ apyvarta siekė 978 tūkst. EUR, o pelnas - 30 tūkst. EUR. Apyvartos sumažėjimas (apyvarta susitraukė 22%, lyginant su praėjusiais metais) rodo mažesnę mūsų finansuotų sandorių apimtį. Pelningumas sumažėjo ženkliai (pelnas susitraukė 80%, lyginant su praėjusiais metais), nes esant mažesnei išduoto finansavimo sumai, fiksuotų sąnaudų bazė išliko gana nepakitusi. Likvidumo ir balanso padėtis išliko stipri su dideliu turimu grynųjų pinigų rezervu.

„Capitalia“ neaudituotos 2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

18.11.2019
Trečiąjį 2019 m. ketvirtį „Capitalia“ pasiekė 956 tūkst. EUR apyvartą ir 132 tūkst. EUR pelną. Rezultatai gerai atspindi mūsų strategijos pokyčius, kurie buvo įgyvendinti per praėjusius metus. Bendrovė telkia dėmesį į didesnių verslų finansavimą kartu su kitais investuotojais.

„Capitalia“ neaudituotos 2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

23.07.2019
Pirmąjį 2019 m. pusmetį „Capitalia“ pasiekė 607 tūkst. Eurų apyvartą ir 116 tūkst. Eurų pelną. Rezultatai atspindi sėkmingai pakeistą strategiją praėjusių metų pabaigoje, dėl kurios bendrovė sutelkė dėmesį į didesnių paskolų teikimą ko-finansavimo principu.