Instrukcija

Instrukcija, kaip pradėti, vykdyti ir valdyti Capitalia paskolų projektus

Užsiregistravimas finansuotoju

Finansuotoju gali užsiregistruoti bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra Europos ekonominės erdvės rezidentas. Jei jūsų gyvenamosios šalies nėra sąraše, susisiekite adresu support@capitalia.com ir susitarkite dėl problemos sprendimo. Registruojantis prašome pateikti kontaktinius duomenis ir įvykdyti tapatybės nustatymo procedūra pagal mūsų pinigų plovimo prevencijos politiką. Registruojantis prašysime investuotojų atlikti finansinių kompetencijų testą, kad patikrintume finansinės analizės temų supratimą.

Įmonių vertinimas

Kiekviename projekte pateikiama informacija apie įmonės veiklą, įkeičiamą turtą, finansinius rezultatus, rizikos analizę ir kitas charakteristikas. Taip pat papildomos informacijos apie kiekvieną projektą galima paprašyti susisiekus su Capitalia atstovu, kuris nurodomas kiekvieno projekto aprašymo pabaigoje. Standartinės paskolos sutarčių formos yra prieinamos čia – Paskolos sutartis / Faktoringo sutartis

Naujų projektų paskelbimas

Visos skolinimo galimybės, kurioms siūlomas bendras finansavimas kartu su Capitalia, yra skelbiamos Capitalia svetainės dalyje Paskolų projektai. Projektai, kurių suma nesiekia 50,000 EUR (prieš išdavimo mokesčius), yra talpinami kiekvieną dieną ir yra atidaromi investicijoms 11:00 (Baltijos šalių laiku) be atskirų el. pašto pranešimų. Pranešimai apie didesnius nei 50,000 EUR projektus siunčiami elektroniniu paštu vartotojams turintiems Prime paskyrą likus vienai darbo dienai iki projekto atidarymo, o vartotojams turintiems Standard paskyrą – projekto atidarymo dieną (projektai visada atidaromi 11:00 val. Baltijos šalių laiku).

Paskolos išdavimas

Atkreipkite dėmesį, kad Capitalia internetinėje svetainėje nesiūlo jokių virtualių sąskaitų funkcijų, todėl visos operacijos su investuotojais vyksta iš ir į registruotą banko sąskaitą. Atlikęs finansavimo projekto vertinimą, dešinėje projekto aprašymo pusėje finansuotojas gali nurodyti norimą paskolinti sumą. Minimali finansavimo suma yra 1,000 EUR. Kai kuriais atvejais Capitalia gali nustatyti maksimalią finansavimo sumą, kurią vienas finansuotojas gali skirti projektui. Atlikus pasirinkimą finansuotojas el. paštu gauna Pavedimo pranešimą su pinigų pervedimo duomenimis transakcijai užbaigti. Pavedimo pranešimai taip pat prieinami atsisiuntimui Capitalia puslapio dalyke Mano paskolos (reikia prisijungti). Pinigus į Capitalia nurodytą banko sąskaitą reikia pervesti per 2 darbo dienas. Kai Capitalia gauna pinigus, finansuotojui automatiškai el. paštu išsiunčiamas patvirtinimas.

Įmonei finansavimas suteikiamas, jei per projekto aprašyme nurodytą laiką iš finansuotojų surenkama visa prašyta suma. Kiekvieno finansavimo ciklo trukmė yra apribota iki 2 savaičių, nebent investavimo galimybės aprašyme nurodyta kitaip. Nesurinkus visos investicijos sumos, gautos lėšos investuotojams grąžinamos per vieną darbo dieną. Jei lėšos sėkmingai surenkamos, Capitalia su įmone sudaro paskolos sutartį ir visiems finansuotojams išsiunčia el. laiškus apie transakcijos atlikimą. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais dėl įkeitimo registravimo ar kitų struktūrizavimo procesų gali praeiti iki 2 savaičių, kol sandoris bus sudarytas ir pranešimas bus išsiųstas investuotojams. Kiekvienam finansuotojui priklauso proporcinga įmonei suteiktos paskolos dalis. Pagal Naudojimo sąlygas finansuotojai įgalioja Capitalia pasirašyti paskolos sutartį, atlikti užstato registravimą, vykdyti paskolos stebėseną, mokėjimų paskirstymą ir kitus reikalingus veiksmus.

Investiciniai projektai

Capitalia bendras finansavimas visų pirma yra skirtas investuotojams pasiūlyti tiesioginius paskolomis pagrįstus instrumentus. Tačiau kartais kvalifikuotiems investuotojams gali būti pasiūlyti ir kiti bendro investavimo atvejai, pavyzdžiui, obligacijų platinimas, nekilnojamojo turto ir kapitalo investicijų galimybės.

Paskolos grąžinimas

Finansuojamos įmonės visus mokėjimus pagal pasirašytą sutartį perveda į Capitalia banko sąskaitą. Gavusi mokėjimus, Capitalia paskirsto lėšas ir perveda pinigus į Finansuotojų banko sąskaitas per 2 darbo dienas. Tam tikromis aplinkybėmis mokėjimai (pavyzdžiui, nedideli daliniai mokėjimai) gali būti sulaikyti ir sugrupuoti paskirstant juos investuotojams. Daugiau informacijos rasite mūsų Naudojimo sąlygose.

Paskolos informacija ir valdymas

Informaciją apie visas sudarytas sutartis, gautus ir planuojamus mokėjimus ir kitą informaciją, susijusią su kiekvienu projektu, finansuotojai gali rasti Capitalia svetainės dalyje „Mano paskolos“ (reikia prisijungti). Kiekvienas finansuotojas gali pasižiūrėti dalį „Sąskaitos išrašas“, kur pateikiami su bendro finansavimo veikla susiję pasirinkto laikotarpio pinigų srautai.

Informacija apie vėluojančias paskolas

Naujienos ir pranešimai apie finansuotus projektus skelbiami kiekvieną pirmadienį iki dienos pabaigos (t.y. jei esama naujienų). Pranešimai matomi Capitalia pagrindiniame puslapyje Mano paskolos dalyje pasirinkus projektą (reikia prisijungti). Norėdami pamatyti naujausius pranešimus, pirmadienio vakarą arba antradienį prisijunkite prie mūsų platformos.

Sąskaitos duomenų keitimas

Finansuotojai gali keisti savo sąskaitos duomenis svetainės dalyje „Mano profilis“. Pasikeitus buveinės šaliai, banko sąskaitos duomenims ar kitiems duomenims, gali reikėti pakartoti asmens identifikavimo procedūrą.

Mokesčiai

Bendro finansavimo paslaugos finansuotojams teikiamos nemokamai. Capitalia ima 1–5% mokestį nuo finansavimo sumos iš finansuojamos įmonės ir nedidelį paskolos administravimo mokestį, kuris pridedamas prie palūkanų. Visi Capitalia mokesčiai ir interesai paskolos gavėjo atžvilgiu, įskaitant minimalią Capitalia bendro finansavimo dalį, yra atskleidžiami kiekvieno projekto „Capitalia interesų atskleidimo“ dalyje

Valstybiniai mokesčiai

Pajamos, gautos iš įmonėms teikiamų paskolų, priklausomai nuo finansuotojo rezidavimo vietos mokesčių tikslais, gali būti apmokestinamos gyventojų ir įmonių pajamų mokesčiais. Visi mokėjimai finansuotojams yra bruto mokėjimai, t. y. Capitalia neatskaito jokių valstybinių mokesčių. Capitalia siūlo visiems finansuotojams individualiai ieškoti informacijos apie taikytinų valstybinių mokesčių apskaičiavimą ir mokėjimą, jei reikia, konsultuojantis su sertifikuotais patarėjais. Skiltyje „Sąskaitos išrašas“ investuotojams siūloma pasirinkto laikotarpio automatinės mokesčių ataskaitos spausdinimo galimybė.

Paskyrų rūšys

Bendras finansavimas su Capitalia turi du paskyrų tipus - Standartinę ir Prime. Registracijos metu automatiškai priskiriamas Standartinės paskyros tipas. Kiekvienas investuotojas gali gauti Prime paskyros tipą, kuris suteikia papildomus privalumus. Informaciją apie naudas ir apie tai, kaip gauti Prime paskyros tipą, rasite Capitalia pagrindinio puslapio skiltyje Paskyrų rūšys (reikia prisijungti).

Atidėjinių politika

Capitalia paskoloms taiko šią atidėjinių politiką, atsižvelgdama į pradelstų mokėti dienų skaičių:


Atidėjiniai (likusios paskolos sumos) Sąlygos
10% Pradelsta 31-60 dienų
30% Pradelsta 61-90 dienų
60% Pradelsta 91-180 dienų
80% Pradelsta 181-360 dienų
100% Pradelsta daugiau nei 360 dienų

Visoms restruktūrizuotoms paskoloms automatiškai priskiriama 10% atidėjinių suma. Paskolos gali būti restruktūrizuojamos tik vieną kartą, o tolesnių paskolos grąžinimo grafiko pakeitimų atveju bus laikoma, kad paskola yra išieškojime ir turės mokumo atkūrimo grafiką. Capitalia paskolų atidėjinių politika leidžia taikyti keletą išimčių ir papildomų aplinkybių, kurios gali būti taikomos paskolų atidėjiniams. Paskolos atidėjiniai turi įtakos tik investuotojo grąžos skaičiavimui (IRR), kuri matoma Pranešimų skiltyje (reikalingas prisijungimas). Atidėjinių politikos tikslas – suteikti investuotojams realistišką bendro finansavimo veiklos investicijų grąžos atspindį.

Automatinis investavimas

Nors Capitalia skatina visus investuotojus atlikti nepriklausomą kiekvieno projekto vertinimą, internetinė svetainė leidžia konfigūruoti automatines investavimo strategijas. Automatinio investicijų paskirstymo nustatymus galima rasti skiltyje Auto-invest (reikalingas prisijungimas). Jei ši funkcija naudojama, atrinktų investicijų Pavedimų pranešimai bus automatiškai išsiųsti investuotojams tuo metu, kai projektas taps atviras investicijoms. Rezervacija taip pat gali būti atšaukta atlikus automatinę investiciją, jei projektas neatrodo patrauklus.

Antrinė rinka

Capitalia siūlo galimybę dalyvauti antrinėje rinkoje perkant ir parduodant* investicijas kitiems investuotojams nominalia verte (tačiau su sukauptomis palūkanomis sandorio sudarymo dieną) po tai kai buvo baigtas finansavimo etapas. Antrinės rinkos investicijų sandoriai bus rodomi Paskolų projektų skiltyje su atskiru identifikavimo ženklu. Antrinės rinkos investicijoms taikomas 2% mokestis nuo parduodamos paskolos sumos (nuskaitomas Capitalia iš pardavėjo). Jei apmokėjimas negaunamas per 48 valandas, rezervacija atšaukiama.
*Bandomojo etapo metu savo investicijas gali parduoti tik Capitalia. Atsiradus šiai funkcijai, visi investuotojai bus informuoti apie galimybę parduoti investicijas antrinėje rinkoje.