Instrukcija

Instrukcija, kaip pradėti, vykdyti ir valdyti Capitalia paskolų projektus

Užsiregistravimas finansuotoju

Finansuotoju gali užsiregistruoti bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra Europos ekonominės erdvės rezidentas. Registruojantis prašome pateikti kontaktinius duomenis ir identifikavimo dokumentus. Šiuo metu nauji skolintojai gali registruotis tik pasinaudodami kvietimais, kuriuos gali atsiųsti jau užsiregistravę Capitalia nariai.

Įmonių vertinimas

Kiekviename projekte pateikiama informacija apie įmonės veiklą, įkeičiamą turtą, finansinius rezultatus, rizikos analizę ir kitas charakteristikas. Taip pat papildomos informacijos apie kiekvieną projektą galima paprašyti susisiekus su Capitalia atstovu, kuris nurodomas kiekvieno projekto aprašymo pabaigoje. Standartinės paskolos sutarčių formos yra prieinamos čia – Paskolos sutartis / Faktoringo sutartis

Naujų projektų paskelbimas

Visos skolinimo galimybės, kurioms siūlomas bendras finansavimas kartu su Capitalia, yra skelbiamos Capitalia svetainės dalyje Paskolų projektai. Projektai, kurių suma nesiekia 55,000 EUR, yra talpinami kiekvieną dieną ir yra atidaromi investicijoms 11:00 (Baltijos šalių laiku) be atskirų el. pašto pranešimų. Didesni projektai yra siunčiami el. paštu vieną darbo dieną prieš atidarymą investicijoms (atidarymas taip pat 11:00 Baltijos šalių laiku).

Paskolos išdavimas

Atlikęs finansavimo projekto vertinimą, dešinėje projekto aprašymo pusėje finansuotojas gali nurodyti norimą paskolinti sumą. Minimali finansavimo suma yra 1,000 EUR. Kai kuriais atvejais Capitalia gali nustatyti maksimalią finansavimo sumą, kurią vienas finansuotojas gali skirti projektui. Atlikus pasirinkimą finansuotojas el. paštu gauna Pavedimo pranešimą su pinigų pervedimo duomenimis transakcijai užbaigti. Pavedimo pranešimai taip pat prieinami atsisiuntimui Capitalia puslapio dalyke Mano paskolos (reikia prisijungti). Pinigus į Capitalia nurodytą banko sąskaitą reikia pervesti per 48 valandas. Kai Capitalia gauna pinigus, finansuotojui automatiškai el. paštu išsiunčiamas patvirtinimas.

Įmonei finansavimas suteikiamas, jei per projekto aprašyme nurodytą laiką iš finansuotojų surenkama visa prašyta suma. Jei lėšos sėkmingai surenkamos, Capitalia su įmone sudaro paskolos sutartį ir visiems finansuotojams išsiunčia el. laiškus apie transakcijos atlikimą. Kiekvienam finansuotojui priklauso proporcinga įmonei suteiktos paskolos dalis. Pagal Naudojimo sąlygas finansuotojai įgalioja Capitalia pasirašyti paskolos sutartį, atlikti užstato registravimą, vykdyti paskolos stebėseną, mokėjimų paskirstymą ir kitus reikalingus veiksmus.

Jei projektas nesurenka prašytų lėšų, visos gautos įmokos per vieną darbo dieną grąžinamos finansuotojams.

Paskolos grąžinimas

Finansuojamos įmonės visus mokėjimus pagal pasirašytą sutartį perveda į Capitalia banko sąskaitą. Gavusi mokėjimus, Capitalia paskirsto lėšas ir perveda pinigus į Finansuotojų banko sąskaitas.

Paskolos informacija ir valdymas

Informaciją apie visas sudarytas sutartis, gautus ir planuojamus mokėjimus ir kitą informaciją, susijusią su kiekvienu projektu, finansuotojai gali rasti Capitalia svetainės dalyje „Mano paskolos“ (reikia prisijungti). Kiekvienas finansuotojas gali pasižiūrėti dalį „Sąskaitos išrašas“, kur pateikiami su bendro finansavimo veikla susiję pasirinkto laikotarpio pinigų srautai.

Sąskaitos duomenų keitimas

Finansuotojai gali keisti savo sąskaitos duomenis svetainės dalyje „Mano profilis“. Pasikeitus buveinės šaliai, banko sąskaitos duomenims ar kitiems duomenims, gali reikėti pakartoti asmens identifikavimo procedūrą.

Mokesčiai

Bendro finansavimo paslaugos finansuotojams teikiamos nemokamai. Capitalia ima 1–5% mokestį nuo finansavimo sumos iš finansuojamos įmonės ir nedidelį paskolos administravimo mokestį, kuris pridedamas prie palūkanų. Visi Capitalia mokesčiai ir interesai paskolos gavėjo atžvilgiu, įskaitant minimalią Capitalia bendro finansavimo dalį, yra atskleidžiami kiekvieno projekto „Capitalia interesų atskleidimo“ dalyje

Valstybiniai mokesčiai

Pajamos, gautos iš įmonėms teikiamų paskolų, priklausomai nuo finansuotojo rezidavimo vietos mokesčių tikslais, gali būti apmokestinamos gyventojų ir įmonių pajamų mokesčiais. Visi mokėjimai finansuotojams yra bruto mokėjimai, t. y. Capitalia neatskaito jokių valstybinių mokesčių. Capitalia siūlo visiems finansuotojams individualiai ieškoti informacijos apie taikytinų valstybinių mokesčių apskaičiavimą ir mokėjimą, jei reikia, konsultuojantis su sertifikuotais patarėjais.

Paskyrų rūšys

Bendras finansavimas su Capitalia turi du paskyrų tipus - Standartinę ir Prime. Registracijos metu automatiškai priskiriamas Standartinės paskyros tipas. Kiekvienas investuotojas gali gauti Prime paskyros tipą, kuris suteikia papildomus privalumus. Informaciją apie naudas ir apie tai, kaip gauti Prime paskyros tipą, rasite Capitalia pagrindinio puslapio skiltyje Paskyrų rūšys (reikia prisijungti).

Informacija apie vėluojančias paskolas

Naujienos ir pranešimai apie finansuotus projektus skelbiami kiekvieną pirmadienį iki dienos pabaigos (t.y. jei esama naujienų). Pranešimai matomi Capitalia pagrindiniame puslapyje Mano paskolos dalyje pasirinkus projektą (reikia prisijungti). Norėdami pamatyti naujausius pranešimus, pirmadienio vakarą arba antradienį prisijunkite prie mūsų platformos.