Privatumo politika

Versija: 2018 m. gegužės 25 d
Europos verslo bendrovė „Capitalia“, įsteigta ir veikianti pagal Latvijos Respublikos įstatymus, įmonės kodas 40003933213, buveinės adresas: Brīvības gatvė 40-35, Ryga, Latvija (toliau – „Capitalia“, „mes“, „mūsų“, „mums“ arba „mus“), taip pat jos dukterinės įmonės ar atstovybės kitose šalyse kaupia, naudoja ir gali perduoti jūsų duomenis jums naudojantis mūsų Paslaugomis. Ši Privatumo politika taikoma naudojant bet kokią informaciją, kurią gauname per „Capitalia“ tinklalapius, el. laiškus, programas, mygtukus ar valdiklius (toliau – „Paslaugos“).

Duomenų kaupimas ir naudojimas
Nepaisant to, kurioje šalyje naudojatės Paslaugomis, gyvenate ar teikiate informaciją, jūs sutinkate, kad mes galime rinkti, perduoti, valdyti, saugoti, atskleisti ar naudoti jūsų informaciją kitokiu būdu, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje, ir jūs aiškiai įgaliojate mus rinkti, perduoti, naudoti ir apdoroti jūsų informaciją Latvijoje ar bet kurioje kitoje šalyje, kurioje veikia Bendrovė. Duodami šį sutikimą, jūs suprantate, kad asmens informacijos laikymo, apdorojimo, naudojimo ir perdavimo įstatymai Latvijoje gali skirtis ir mažiau apsaugoti jūsų privatumą nei jūsų šalies įstatymai. Visa informacija yra kaupiama ir naudojama vadovaujantis ES bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.

Duomenis kaupiame ir apdorojame toliau nurodytais atvejais ir būdais:

Mes galime rinkti informaciją apie prietaisą ar bet kurį kompiuterį, per kurį galite naudotis Paslaugomis, įskaitant, jei taikytina, prietaiso ar kompiuterio unikalius identifikatorius, operacinę sistemą, naršyklės tipą, mobiliojo tinklo informaciją bei įrenginio telefono numerį, sistemai administruoti ir apibendrintą informaciją teikti mūsų reklamuotojams. Mes galime susieti prietaiso informaciją su registracijos informacija ir tvarkyti šią bendrą informaciją kaip asmens duomenis pagal šią politiką tol, kol tokie duomenys bus tvarkomi bendrai.

Jums naudojantis Paslaugomis, galime automatiškai rinkti ir saugoti tam tikrą informaciją serverio žurnaluose, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, interneto protokolo (IP) adresus, naršyklės tipą, operacinę sistemą, nukreipimo tinklalapį, lankomus puslapius, vietą, mobiliojo ryšio operatorių, prietaiso ir programų ID, paieškos žodžius, interneto paslaugų teikėją (IPT), spustelėjimų srauto duomenis, kalbą, peržiūrimus puslapius ir paskutiniuosius apsilankymo puslapius, datą ar laiko žymas, slapukų informaciją.

Kad galėtume atskirti jus nuo kitų mūsų Paslaugų naudotojų, naudojame slapukų technologiją. Ji padeda mums užtikrinti tinkamą mūsų Paslaugų naudojimo patirtį ir, laikui bėgant, tobulinti mūsų teikiamas Paslaugas. Slapukas yra mažas duomenų failas, kuris yra perkeliamas į jūsų kompiuterio kietąjį diską. Mes galime naudoti skirtingų tipų slapukus, kad geriau suprastume, kaip jūs naudojate mūsų paslaugas, galėtume stebėti bendrą visų naudotojų paslaugų naudojimą ir žiniatinklio srauto nukreipimą į mūsų Paslaugas, taip pat pritaikyti bei tobulinti mūsų Paslaugas. Daugelis interneto naršyklių automatiškai priima slapukus. Pakeisdami nustatymus galite nustatyti, kad jūsų naršyklė nepriimtų slapukų arba praneštų jums prieš priimdama slapuką iš jūsų lankomų svetainių. Tačiau, išjungus slapukus, kai kurios Paslaugos gali veikti netinkamai.

„Capitalia“ pagrindiniai puslapiai gali turėti trečiųjų šalių slapukų, įskaitant Google, Facebook ar kitų bendrovių. Jei svetainėje įjungtas IP anonimizavimas, jūsų IP adresas bus sutrumpintas Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės susitarimo šalių teritorijoje.

Jūs galite ištrinti slapukus (daugiau informacijos apie tai rasite adresu www.youronlinechoices.com/lt/). Galite ištrinti visus slapukus, kurie jau buvo įrašyti jūsų kompiuteryje, taip pat galite neleisti naršyklei jų įrašyti. Norėdami tai padaryti, kaskart apsilankę svetainėje turite nustatyti šią parinktį rankiniu būdu, tačiau kai kurios paslaugos ar svetainės funkcijos gali neveikti.

Asmens duomenų saugojimas
Visą jūsų pateiktą informaciją laikome mūsų saugiuose serveriuose. Saugiam bendravimui su jumis užtikrinti naudojama SSL šifravimo technologija. Visi asmens duomenys saugomi mūsų saugiame tinkle su įjungta užkarda. Sutartyse su visais mūsų ir mūsų grupės darbuotojais yra sąlygos dėl konfidencialumo.

Jei taikytina, esate atsakingas už tai, kad jūsų pasirinktas slaptažodis būtų laikomas paslaptyje. Niekam neatskleiskite savo slaptažodžio. Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors dedame visas pastangas, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti jūsų duomenų saugumo naudojant Paslaugas. Iš jūsų gautai informacijai, taikome griežtas procedūras ir saugos funkcijas stengdamiesi užkirsti kelią neteisėtam jos naudojimui.

Tam tikroms paslaugoms kartais bus galimos pokalbių kambario ar forumo funkcijos. Naudodamiesi šiomis funkcijomis, nepateikite jokių asmens duomenų, kurių kiti naudotojai neturėtų matyti, rinkti ar naudoti.

Jūsų asmens duomenis apdorosime tol, kol to reikės konkrečiais tikslais, vykdydami įsipareigojimus klientams ir laikydamiesi teisinių duomenų tvarkymo reikalavimų. Siekdami apsaugoti savo teisėtus interesus, galime saugoti duomenis dešimt metų nuo sutarties nutraukimo, tiek pat laiko galime saugoti jūsų konkrečius duomenis pagal to reikalaujančius galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

Informacijos naudojimas
Su jumis susijusią informaciją naudojame toliau nurodytais būdais:

„Capitalia“ tvarko asmens duomenis vadovaudamasi šiais teisiniais pagrindais:

„Capitalia“ netvarko specialių kategorijų asmens duomenų apie klientus ir partnerius.

Informacijos atskleidimas
Be jūsų sutikimo mes niekada neatskleidžiame jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims. „Capitalia“ grupei priklausančios įmonės (patronuojančios, dukterinės, filialai) nėra laikomos trečiosiomis šalimis.

Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims šiais atvejais:

Capitalia gali naudotis užsakomosiomis paslaugomis, kad užtikrintų efektyvesnį savo funkcijų atlikimą. Asmeniniai duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims.

Jūsų kaip duomenų subjekto teisės
Jūs turite teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų, kurie pagal taikomus įstatymus yra laikomi Asmens duomenimis, tvarkymu. Jūsų teisės:

Jūs turite teisę prašyti pateikti informaciją, kaip nurodyta anksčiau, arba tam tikromis aplinkybėmis apriboti jūsų asmens duomenų apdorojimą. „Capitalia“ pateiks informaciją tik identifikuotiems klientams ir Paslaugų naudotojams per trisdešimt dienų nuo tokio prašymo gavimo.

Jūs turite teisę prašyti mūsų neapdoroti jūsų asmens duomenų rinkodaros tikslais. Prieš kaupdami jūsų duomenis mes informuosime jus apie tai, ar ketiname naudoti jūsų duomenis tokiais tikslais.

Kartais mūsų Paslaugos gali turėti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ir iš jų. Jei paspausite nuorodą į bet kurią iš šių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šioms svetainėms ir visoms paslaugoms, kurios gali būti per jas prieinamos, gali būti taikoma kitokia privatumo politika ir kad mes neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už tokią politiką ar bet kokius asmens duomenis, kurie gali būti renkami per šias svetaines ar paslaugas, pvz., kontaktinius ar vietos duomenis. Prieš pateikdami savo asmens duomenis tokiose svetainėse ar naudodamiesi tokiomis paslaugomis, būtinai peržiūrėkite jų sąlygas dėl privatumo.

Norėdami gauti informacijos apie savo asmens duomenis, kuriuos tvarko „Capitalia“, arba norėdami pateikti prašymą ištrinti visus asmens duomenis:

Jei manote, kad jūsų duomenų apsaugos teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą EDAPP (Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui).

Privatumo politikos keitimas
Mūsų privatumo politika gali keistis. Apie visus galimus mūsų privatumo politikos pakeitimus bus pranešta šiame puslapyje. Atspausdintą jų versiją taip pat bus galima gauti „Capitalia“ biure.

Kontaktiniai duomenys
Klausimus, pastabas ar prašymus, susijusius su šia privatumo politika, siųskite europos verslo bendrovė „Capitalia“, įmonės kodas 40003933213, buveinės adresas: Brīvības gatvė 40-35, Ryga, Latvija, arba el. paštu: support@capitalia.com