Finansējums lauksaimniecības jaunajai sezonai

Pēc subsīdiju saņemšanas lauksaimniecības uzņēmumiem sākas jauns cikls ar tehnikas atjaunošanu, lauksaimniecības zemes apstrādi, augkopības produktu iesēšanu un mēslošanu. Tā kā lauksaimniecības ieņēmumi ir ļoti sezonāli, lielāku maksājumu veikšanai aktīvās sezonas sākumā var lieti noderēt papildu finansējums. Zemāk Capitalia komanda apkopojusi savā pieredzē vispieprasītākos lauksaimniecības finansējuma iemeslus.

Sezonāli apgrozāmie līdzekļi
Lai iegūtu apjomīgu un kvalitatīvu ražu, visas sezonas laikā jārūpējas par augu kvalitāti, tādēļ nav ieteicams taupīt uz mēslojuma vai augu aizsardzības līdzekļu rēķina. Diemžēl ne katrs lauksaimniecības uzņēmums var no saviem līdzekļiem atļauties nepieciešamo materiālu daudzumu. Piesaistīts papildus finansējums ļauj izmaksu problēmu atstāt uz vēlāku laiku, kad raža būs novākta, un palīdz iegādāties materiālus tieši tad, kad tie nepieciešami.

Materiālu cenu sadārdzinājums
Arī lauksaimniecības uzņēmumi, kas ierasti paši ir spējuši no pārdotās ražas un saņemtajām subsīdijām segt nepieciešamos maksājumus par materiālu iegādi, šogad saskaras ar dažādām sadārdzinājuma problēmām - lai apsaimniekotu tādas pašas platības kā iepriekš, šogad ir nepieciešams krietni lielāks apgrozāmo līdzekļu daudzums.

Mainīgi piegādātāju apmaksas nosacījumi
Lielākie materiālu piegādātāji, kas itin bieži ir arī ražas pircēji, vēsturiski ir piedāvājuši ļoti elastīgus apmaksas nosacījumus lauksaimniecības uzņēmumiem, norēķinus piesaistot ražas pārdošanai gada beigās. Taču šogad ir novērotas tendences, ka materiālu piegādātāji vairs nepiedāvā tik garus apmaksas termiņus minerālmēsliem, sēklai un augu aizsardzības līdzekļiem, kā rezultātā lauksaimnieki ir spiesti meklēt citas materiālu finansēšanas iespējas, kur lieti noder arī alternatīvais finansējums.

Aizdevums biznesa attīstībai
Ir situācijas, kad ar saņemtajām subsīdijām un ražas maksājumiem tiešām pietiek, lai nosegtu nepieciešamos apgrozāmo līdzekļu maksājumus. Tomēr pēc materiālu iegādes neatliek līdzekļi uzņēmējdarbības tālākai attīstībai - papildu zemes vai jaunas tehnikas iegādei. No pircēju skatapunkta, lauksaimniecības zemju iegādei ir ļoti liela konkurence un ātra finansējuma saņemšana var būt izšķiroša veiksmīga pirkuma veikšanai. Diemžēl banku izvērtēšanas un aizdevuma piešķiršanas temps ne vienmēr atbilst uzņēmēja gaidām un laika plānam, tādēļ alternatīvais finansējums var būt piemērotāks.

Tehnikas iegāde ārzemēs
Arvien biežāk sastopama ir prakse, kad lauksaimniecības tehnika tiek iegādāta ārzemēs. Diemžēl klasiskais banku līzings neparedz norēķinus pirms tehnikas piereģistrēšanas Latvijā, kā rezultātā darījums ar bankas starpniecību nemaz nevar notikt. 2022. gadā Capitalia ir veiksmīgi nofinansējusi dažādus tehnikas importa darījumus, kur bankas līzings nebija piemērojams.

Ja arī tavam uzņēmumam nepieciešams papildu atbalsts, lai sasniegtu nākamās sezonas mērķus, piesakies Capitalia finansējumam, zvanot uz 2880 0880 vai rakstot uz finansejums@capitalia.com. 
Rakstu ievietoja plkst. 16:40