Finansējums specializētā lauksaimniecības aizdevēja attīstībai

Atpakaļ uz visām Aizdevuma iespējām
Kopsavilkums
Tulkojums ir ģenerēts automātiski, lai lasītu informāciju orģinālvalodā spiediet šeit
Sabiedrība ir Latvijas alternatīvo finanšu kompānija, kas specializējas lauksaimniecības uzņēmumu finansēšanā, un kopš tās dibināšanas 2011. gadā ir spējusi palielināt aktīvo kredītportfeli 7 miljonu eiro apmērā. Kopš dibināšanas Sabiedrība ir izsniegusi aizdevumus ar kopējo summu EUR 40 miljoni. Uzņēmuma pamatdarbība ir sezonas finansējuma piešķiršana graudu audzētājiem, vienlaikus nodrošinot kredītu atmaksu, parakstot trešo pušu finansēšanas līgumus ar lauksaimniekiem un graudu tirgotājiem. Finansēšanas līguma norēķins notiek ar labības audzētāju preču piegādi un attiecīgo graudu tirgotāju maksājumu. Pieprasījums pēc uzņēmuma finansējuma ir ļoti sezonāls, un maksimālais pieprasījums ir līdz vasaras sākumam. Parasti uzņēmums meklē īstermiņa aizdevumus no saviem privātajiem investoriem, lai finansētu šādu sezonalitāti. Šādas finansēšanas kārtas ietvaros tā arī pieprasa papildu finansējumu no Capitalia sākotnējā apmērā EUR 100 000 uz 6 mēnešiem ar ikmēneša procentu maksājumiem un pamatsummu aizdevuma perioda beigās. Aizdevums tiek piedāvāts ar 7,2% gada procentu likmi (0,6% mēnesī) un tiek nodrošināts ar Sabiedrības emitētā kredītportfeļa ķīlu, kuras kopējā nominālvērtība ir EUR 300 000 un vadītāja personīgā garantija.

Ir vairāki faktori, kas padara ieguldījumus uzņēmumā par pievilcīgu iespēju, un galvenie aktualitātes ir šādi:
  • Uzņēmums ir līderis savā segmentā un veiksmīgi darbojas Latvijas tirgū 8 gadus un ir bijis rentabls kopš dibināšanas;
  • Sabiedrības portfelim ir zems saistību neizpildes līmenis 0,5% apmērā no izsniegtajiem aizdevumiem, kas ir bijis labs un slikts lauksaimniecības sezonas rezultāts;
  • Sabiedrībai nav nodrošināto kreditoru ;
  • Sabiedrībai ir diversificēts kredītportfelis ar izsniegtiem aizdevumiem līdz 100 000 eiro;
  • Aizdevums tiek nodrošināts ar Sabiedrības izsniegtajiem aizdevumiem, kuru kopējā nominālvērtība ir EUR 300 000, un vadītāja personīgo garantiju .
ID 431-2011-3
Nozare Finanses
Lokācija Latvija
Aizdevuma tips Ar pamatsummas atmaksu perioda beigās
Termiņš 6 mēneši
Gaidāmā atdeve 7.2%
Procentu maksājums Katru mēnesi
Amortizācija Termiņa beigās
Riska klase (vērtējums) A (98 no100)
Personīgais galvojums
Nodrošinājums Uzņēmuma izsniegtie aizdevumi par kopējo vērtību EUR 300 000
Capitalia līdzfinansējums 5000
Mērķa summa 100000
Atmaksāts